Hướng Dẫn Trả Lời Câu Hỏi và Bài Tập Lịch Sử 6 - Tạ Thị Thúy Anh

 1. Tác giả: LTTK CTV07
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪


  Nội dung Hướng Dẫn Trả Lời Câu Hỏi Và Bài Tập Lịch Sử 6 gồm hai phần:
  Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập trong chương trình lịch sử lớp 6
  Một số bài tập rèn luyện kĩ năng: trả lời câu hỏi trắc nghiệm và tự luận.
  Cuốn sách là tài liệu tham khảo cho giáo viên trong quá trình giảng dạy cũng như các em học sinh học tập thật tốt, nâng cao tính tự giác làm bài và chuẩn bị bài học trước khi lên lớp.


  12.jpg

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪  Link tải tài liệu:

  LINK TẢI TÀI LIỆU