Phân dạng và bài tập trắc nghiệm mặt cầu – mặt trụ – mặt nón – Nguyễn Bảo Vương

 1. Chia sẻ trang này

  Tác giả: LTTK CTV
  Đăng lúc: 13/12/18
  Phân dạng và bài tập trắc nghiệm mặt cầu – mặt trụ – mặt nón – Nguyễn Bảo Vương

  Tài liệu được biên soạn bởi thầy Nguyễn Bảo Vương phân dạng và tuyển chọn các bài tập trắc nghiệm mặt cầu – mặt trụ – mặt nón có đáp án, các bài tập chủ yếu được trích dẫn từ các đề thi thử Toán THPT Quốc gia.

  Bài 1. Hình nón – khối nón
  Dạng 1. Tính đường sinh, đường cao, bán kính đường tròn đáy
  Dạng 2. Tính diện tích xung quanh – diện tích toàn phần
  Dạng 3. Tính thể tích khối nón
  Dạng 4. Bài toán liên quan đến thiết diện khối nón
  Dạng 5. Bài toán liên đến nội ngoại tiếp của hình nón
  Dạng 6. Bài toán liên quan đến min-max khối nón
  Dạng 7. Bài toán thực tế liên quan đến khối nón
  Bài 2. Hình trụ – khối trụ
  Dạng 1. Tính độ dài đường cao, bán kính đáy.
  Dạng 2. Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần
  Dạng 3. Tính thể tích

  Dạng 4. Bài toán liên quan đến thiết diện
  Dạng 5. Bài toán liên quan đến nội ngoại tiếp của hình trụ
  Dạng 6. Bài toán min – max
  Dạng 7. Bài toán thực tế
  Bài 3. Hình cầu – khối cầu
  Dạng 1. Tính bán kính khối cầu
  Dạng 2. Tính diện tích mặt cầu
  Dạng 3. Tính thể tích khối cầu
  Dạng 4. Bài toán liên quan đến thiết diện, dây cung
  Dạng 5. Bài toán liên quan đến mặt cầu nội tiếp – ngoại tiếp khối đa diện
  Dạng 6. Bài toán min – max
  Dạng 7. Bài toán thực tế


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪