Soạn giáo án Địa lý lớp 7 - DÂN CƯ, XÃ HỘI CHÂU PHI

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  1. Lịch sử và dân cư.
  a) Sơ lược về lịch sử.
  Giảm tải
  b) Dân cư.
  - Dân cư châu Phi phân bố rất không đều.
  + Dân cư tập trung ở các khu vực: thung lũng sông Nin, ven vịnh Ghi-nê, duyên hải cực Bắc, cực Nam.
  + Phân bố thưa thớt ở các khu vực: hoang mạc Xa-ha-ra, Ca-la-ha-ri, vùng trung tâm lãnh thổ,...
  - Nguyên nhân: Do điều kiện tự nhiên khắc nghiệt và lịch sử khai thác lãnh thổ.
  - Tỉ lệ dân đô thị thấp nhưng vẫn có nhiều thành phố. Các thành phố lớn thường tập trung ở ven biển – các thành phố cảng.
  [​IMG]

  2. Sự bùng nổ dân số và xung đột tộc người châu Phi.
  a) Bùng nổ dân số.
  - Châu Phi có 818 triệu dân (2001) chiếm 13,4% dân số thế giới.
  - Tỉ lệ gia tăng tự nhiên vào loại cao nhất thế giới > 2,4%.
  => Hậu quả: Bùng nổ dân số cộng với hạn hán, đại dịch HIV/ AIDS kìm hãm sự phát triển của châu Phi.
  b) Xung đột tộc người.
  - Nguyên nhân: Châu Phi có hàng nghìn tộc người với thổ ngữ khác nhau.
  - Hậu quả: Mâu thuẫn sắc tộc thường xuyên xảy ra tạo cơ hội cho nước ngoài can thiệp và để lại hậu quả nghiêm trọng cho nền kinh tế.