Soạn giáo án Tiếng Việt lớp 1 - CHÍNH TẢ: NHÀ BÀ NGOẠI

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Phương pháp :
  - Em viết nắn nót và trình bày sạch sẽ.
  - Điền đúng vần ăm, ăp
  - Điền đúng chữ c và k :
  + viết k khi đứng trước i, e, ê, iê, ia
  + viết c trước các vần còn lại.
  1. Tập chép :
  Nhà bà ngoại
  Nhà bà ngoại rộng rãi, thoáng mát. Giàn hoa giấy lòa xòa phủ đầy hiên. Vườn có đủ thứ hoa trái. Hương thơm thoang thoảng khắp vườn.
  ? Trong bài có mấy dấu chấm ?
  Đáp án : Trong bài có 4 dấu chấm.
  2. Điền vần : ăm hoặc ăp.
  [​IMG]
  N… nay, Thắm đã là học sinh lớp Một. Thắm ch… học, biết tự t´… cho mình, biết s´… xếp sách vở ngăn n´… .
  Đáp án :
  Năm nay, Thắm đã là học sinh lớp Một. Thắm chăm học, biết tự tắm cho mình, biết sắp xếp sách vở ngăn nắp.
  3. Điền chữ : c hoặc k.
  [​IMG]
  hát đồng …a chơi …éo co
  Đáp án : hát đồng ca, chơi kéo co