Soạn giáo án Tiếng Việt lớp 2 - LUYỆN TỪ VÀ CÂU: MỞ RỘNG VỐN TỪ : TỪ NGỮ VỀ BÁC HỒ

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  1. Tìm các từ ngữ :
  a) Nói lên tình cảm của Bác Hồ với thiếu nhi.
  Gợi ý : thương yêu, yêu quý, mến yêu, thương nhớ, quan tâm, chăm sóc, chăm lo,…
  b) Nói lên tình cảm của thiếu nhi với Bác Hồ.
  Gợi ý : kính yêu, kính mến, biết ơn, tôn kính, nhớ ơn, thương nhớ, nhớ thương.
  2. Đặt câu với mỗi từ em tìm được ở bài tập 1.
  Gợi ý :
  - Bác Hồ thường xuyên quan tâm và chăm lo cho tương lai của thiếu nhi Việt Nam.
  - Thiếu nhi Việt Nam đời đời biết ơn công lao Bác Hồ.
  3. Mỗi tranh dưới đây kể một hoạt động của thiếu nhi kỉ niệm ngày sinh của Bác Hồ. Em hãy ghi lại hoạt động trong mỗi tranh bằng một câu.
  [​IMG]
  Gợi ý :
  - Tranh 1 : Các bạn thiếu nhi vào thăm lăng Bác.
  - Tranh 2 : Các bạn nhiếu nhi dâng hoa trước tượng đài Bác.
  - Tranh 3 : Thiếu nhi Việt Nam hăng hái tham gia trồng cây kỉ niệm ngày sinh nhật Bác.