Soạn giáo án Tiếng Việt lớp 2 - LUYỆN TỪ VÀ CÂU: TỪ CHỈ SỰ VẬT. MỞ RỘNG VỐN TỪ: NGÀY, THÁNG, NĂM

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Phương pháp :
  - Tìm từ chỉ sự vật : con người, đồ vật, cây cối, con vật
  - Điền dấu chấm để ngắt câu bằng cách đọc kĩ đoạn văn và ngắt hơi tự nhiên.
  1. Tìm các từ theo mẫu trong bảng (mỗi cột ba từ)
  [​IMG]
  Gợi ý:
  [​IMG]
  2. Đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi về :
  a. ngày, tháng, năm.
  - Hôm nay là ngày bao nhiêu ?
  - Tháng này là tháng mấy ?
  - Năm nay là năm bao nhiêu ?
  b. tuần, ngày trong tuần (thứ…).
  - Hôm nay là thứ mấy ?
  3. Ngắt đoạn sau thành 4 câu rồi viết lại cho đúng chính tả.
  Lưu ý : khi viết lại đoạn văn sau dấu chấm phải viết hoa.
  Trời mưa to Hòa quên mang áo mưa Lan rủ bạn đi chung áo mưa với mình đôi bạn vui vẻ ra về.
  Trả lời :
  Trời mưa to. Hòa quên mang áo mưa . Lan rủ bạn đi chung áo mưa với mình . Đôi bạn vui vẻ ra về.