Soạn giáo án Tiếng Việt lớp 2 - MỞ RỘNG VỐN TỪ: TỪ NGỮ VỀ HỌ HÀNG. DẤU CHẤM. DẤU CHẤM HỎI

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  1. Tìm những từ chỉ người trong gia đình, họ hàng ở câu chuyện “Sáng kiến của bé Hà”:
  Bố, ông, bà, con, mẹ, cụ già, con, cháu, cô, chú
  2. Kể thêm các từ chỉ người trong gia đình, họ hàng mà em biết.
  Anh, chị, bác, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh rể, chị dâu, con rể, cháu, chắt, dì, thím, cậu, mợ, …
  3. Xếp vào mỗi nhóm sau một từ chỉ người trong gia đình, họ hàng mà em biết :
  a. Họ nội : ông nội, bà nội, chú, thím,…
  b. Họ ngoại : ông ngoại, bà ngoại, cậu mợ, dì,…
  4. Em chọn dấu chấm hay dấu chấm hỏi để điền vào dấu ba chấm?
  Nam nhờ chị viết thư thăm ông bà vì em vừa mới vào lớp 1, chưa biết viết ... Viết xong thư, chị hỏi :
  - Em còn muốn nói thêm gì nữa không ...
  Cậu bé đáp :
  - Dạ có ... Chị viết hộ em vào cuối thư :”Xin lỗi ông bà vì chữ cháu xấu và nhiều lỗi chính tả.”
  Trả lời :
  Nam nhờ chị viết thư thăm ông bà vì em vừa mới vào lớp 1, chưa biết viết. Viết xong thư, chị hỏi :
  - Em còn muốn nói thêm gì nữa không ?
  Cậu bé đáp :
  - Dạ có. Chị viết hộ em vào cuối thư :”Xin lỗi ông bà vì chữ cháu xấu và nhiều lỗi chính tả.”