Soạn giáo án Toán lớp 2 - ĐỀ-XI-MÉT

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
  [​IMG]
  II. CÁC DẠNG TOÁN
  Dạng 1:
  So sánh độ dài các đoạn thẳng
  - Đo độ dài các đoạn thẳng (nếu cần)
  - So sánh và dùng các cụm từ “ngắn hơn”; “dài hơn”; “bé hơn”; “lớn hơn”… để kết luận.
  Ví dụ: Đoạn thẳng AB dài hơn \(1dm\). Đúng hay sai ?
  [​IMG]
  Giải:
  Quan sát hình vẽ ta thấy đoạn thẳng AB ngắn hơn \(1dm\)
  Vậy nhận xét đã cho trong bài là sai.
  Dạng 2: Đổi các đơn vị đo.
  Cần ghi nhớ:
  \(1dm = 10cm;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,10cm = 1dm\)
  Ví dụ: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
  \(30cm = ...dm\)
  Giải:
  \(30cm = 3dm\)
  Số cần điền vào chỗ chấm là số \(3\)
  Dạng 3: Thực hiện phép tính với các đơn vị đo độ dài.
  - Đổi các số về cùng một đơn vị đo (dạng 2)
  - Thực hiện phép toán với các số và giữ nguyên đơn vị ở kết quả.
  Ví dụ: \(8dm - 2dm = ....\)
  Giải: \(8dm - 2dm = 6dm\)
  Cần điền vào chỗ chấm là \(6dm\)