Thành phố nào lớn nhất nước Úc?

  1. Tác giả: LTTK CTV
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
  2. Tác giả: LTTK CTV
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
    Sydney, thành phố tuyệt đẹp bên bờ biển.