Thử thách trí não với năm câu đố

 1. Tác giả: LTTK CTV02
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Câu 1: Hình dưới đây có sáu tam giác đều. Bạn hãy di chuyển bốn que diêm để chỉ còn lại ba tam giác đều.
  Lưu ý: Chỉ di chuyển vị trí que diêm, không bỏ bớt đi.

  [​IMG]
  Đáp án:
  Di chuyển vị trí que diêm 2, 4, 5, 6 như cách dưới đây, ta sẽ có ba tam giác đều.

  [​IMG]

  Câu 2: Hãy di chuyển chỉ một que diêm để biến phép tính sai thành đúng.

  [​IMG]
  Đáp án:  Câu 3: Điền số thích hợp vào hình tròn màu xanh.

  [​IMG]
  Đáp án:
  Quy luật của dãy số như sau:
  2 x 2 + 1 = 5
  5 x 5 + 1 = 26
  26 x 26 + 1 = 677
  677 x 677 + 1 = 458330
  Vậy số còn thiếu là 458330.

  Câu 4: Chữ cái nào không giống với những chữ cái còn lại?

  [​IMG]
  Đáp án: Mọi chữ cái đều được tạo thành từ ba đường thẳng, chỉ có L gồm hai đường.

  Câu 5: Điền số còn thiếu vào dấu chấm hỏi.

  [​IMG]
  Đáp án: Đọc từ trái qua phải theo từng hàng, ta có dãy số nguyên tố bắt đầu từ số nhỏ nhất (2). Vậy số nguyên tố kế tiếp 19 là 23.
   

  Các file đính kèm: