Tổng hợp Công thức Sinh học bài tập 12

 1. Tác giả: LTTK CTV13
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tổng hợp Công thức Sinh học bài tập 12
  Ở chương 1 này có 7 bài, LTTK xin được giới thiệu với các em sơ qua các bài có trong tài liệu

  - Bài 1: Gen - Mã di truyền và quá trình tự nhân đôi ADN
  - Bài 2+3: Quá trình sao mã và dịch mã - Điều hòa hoạt động Gen
  - Bài 4: Đột biến Gen
  - Bài 5: Nhiễm sắc thể
  - Bài 6: Đột biến cấu trúc Nhiễm sắc thể
  - Bài 7: Đột biến số lượng Nhiễm sắc thể

  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

   
  Chỉnh sửa cuối: 21/4/19