Trắc nghiệm giới hạn có giải chi tiết trong các đề thi thử Toán 2018

 1. Chia sẻ trang này

  Tác giả: LTTK CTV
  Đăng lúc: 12/12/18
  Trắc nghiệm giới hạn có giải chi tiết trong các đề thi thử Toán 2018

  Tài liệu gồm 80 trang tổng hợp các câu hỏi và bài toán trắc nghiệm giới hạn có lời giải chi tiết trong các đề thi thử Toán 2018.

  Trích dẫn tài liệu trắc nghiệm giới hạn có giải chi tiết trong các đề thi thử Toán 2018:
  + (THPT Thạch Thành 2 – Thanh Hóa – lần 1 năm 2017 – 2018) Phát biểu nào trong các phát biểu sau là đúng?
  A. Nếu hàm số y = f(x) có đạo hàm tại x0 thì nó liên tục tại điểm -x0.
  B. Nếu hàm số y = f(x) có đạo hàm trái tại x0 thì nó liên tục tại điểm đó.
  C. Nếu hàm số y = f(x) có đạo hàm phải tại x0 thì nó liên tục tại điểm đó.
  D. Nếu hàm số y = f(x) có đạo hàm tại x0 thì nó liên tục tại điểm đó.

  + (SGD Ninh Bình năm 2017 – 2018) Trong các giới hạn hữu hạn sau, giới hạn nào có giá trị khác với các giới hạn còn lại?
  + (THPT Quãng Xương 1 – Thanh Hóa năm 2017 – 2018) Cho hàm số f(x) xác định trên khoảng K chứa a. Hàm số f(x) liên tục tại x = a nếu?


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪  Link tải tài liệu:

  LINK TẢI TÀI LIỆU WORD