Viết cấu trúc của thì hiện tại đơn?

 1. Chia sẻ trang này

  Tác giả: LTTK CTV
  Đăng lúc: 29/3/19
  Viết cấu trúc của thì hiện tại đơn?
   

  Xem các chủ đề cùng chuyên mục

 2. Chia sẻ trang này

  Tác giả: LTTK CTV
  Đăng lúc: 29/3/19
  (+) S + V(s/es) + O
  (-) S+ don't/doesn't + V + O
  (?) Do/Does + S + V + O?
  (?) Wh + (?)