Thành viên tiêu biểu

 1. 83,436

  LTTK CTV

  Mai Xuân Việt, Nam, đến từ Vietnam
  Thảo luận:
  83,436
  Đã được thích:
  129
  Điểm thành tích:
  63
 2. 17,642

  LTTK CTV30

  Moderator, Nam, 28, đến từ Vietnam
  Thảo luận:
  17,642
  Đã được thích:
  9
  Điểm thành tích:
  38
 3. 10,288

  LTTK CTV07

  Moderator, Nữ, đến từ Vietnam
  Thảo luận:
  10,288
  Đã được thích:
  12
  Điểm thành tích:
  38
 4. 8,196

  LTTK CTV01

  Moderator, Nam, 24, đến từ Vietnam
  Thảo luận:
  8,196
  Đã được thích:
  17
  Điểm thành tích:
  38
 5. 6,374

  LTTK CTV26

  Moderator, Nam, 26, đến từ Vietnam
  Thảo luận:
  6,374
  Đã được thích:
  10
  Điểm thành tích:
  38
 6. 5,826

  LTTK CTV21

  Moderator, Nam, 28, đến từ Vietnam
  Thảo luận:
  5,826
  Đã được thích:
  5
  Điểm thành tích:
  38
 7. 4,994

  LTTK CTV20

  Moderator, Nam, 27, đến từ Vietnam
  Thảo luận:
  4,994
  Đã được thích:
  12
  Điểm thành tích:
  38
 8. 2,000

  LTTK CTV03

  Moderator, Nam, đến từ Vietnam
  Thảo luận:
  2,000
  Đã được thích:
  3
  Điểm thành tích:
  38
 9. 2,000

  LTTK CTV15

  Moderator, Nam, 31, đến từ Vietnam
  Thảo luận:
  2,000
  Đã được thích:
  6
  Điểm thành tích:
  38
 10. 1,649

  LTTK CTV02

  Moderator, Nam, 29, đến từ Vietnam
  Thảo luận:
  1,649
  Đã được thích:
  4
  Điểm thành tích:
  38
 11. 1,000

  LTTK CTV16

  Moderator, Nữ, 26, đến từ Vietnam
  Thảo luận:
  1,000
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  36
 12. 1,000

  LTTK CTV10

  Moderator, Nữ, 26, đến từ Vietnam
  Thảo luận:
  1,000
  Đã được thích:
  5
  Điểm thành tích:
  38
 13. 1,000

  LTTK CTV08

  Moderator, Nam, 31, đến từ Vietnam
  Thảo luận:
  1,000
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  36
 14. 1,000

  LTTK CTV19

  Moderator, Nữ, 27, đến từ Vietnam
  Thảo luận:
  1,000
  Đã được thích:
  11
  Điểm thành tích:
  38
 15. 902

  LTTK CTV17

  Moderator, Nam, 29, đến từ Vietnam
  Thảo luận:
  902
  Đã được thích:
  6
  Điểm thành tích:
  18
 16. 459

  LTTK CTV13

  Moderator, Nữ, 25, đến từ Vietnam
  Thảo luận:
  459
  Đã được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  17
 17. 104

  LTTK CTV29

  Moderator, Nam, 28, đến từ Vietnam
  Thảo luận:
  104
  Đã được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  18
 18. 55

  LTTK CTV12

  Moderator, Nữ, 41, đến từ Vietnam
  Thảo luận:
  55
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  6
 19. 51

  LTTK CTV28

  Moderator, Nam, 28, đến từ Vietnam
  Thảo luận:
  51
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  6
 20. 42

  LTTK CTV27

  Moderator, Nam, 28, đến từ Vietnam
  Thảo luận:
  42
  Đã được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  8