LTTK CTV's Recent Activity

 1. LTTK CTV đã đăng chủ đề mới.

  Khi tràn vào lãnh thổ của đế quốc Rô-ma, người Giéc-man đã làm gì?

  Đề bài Khi tràn vào lãnh thổ của đế quốc Rô-ma, người Giéc-man đã làm gì? Những việc làm ấy có tác động như thế nào đến sự hình thành xã...

  Diễn đàn: Giải bài tập SGK Sử 7

  14/11/19 lúc 22:46
 2. LTTK CTV đã đăng chủ đề mới.

  Lãnh chúa phong kiến và nông nô được hình thành từ những tầng lớp nào của xã hội cổ đại?

  Đề bài Lãnh chúa phong kiến và nông nô được hình thành từ những tầng lớp nào của xã hội cổ đại? Lời giải chi tiết - Lãnh chúa phong...

  Diễn đàn: Giải bài tập SGK Sử 7

  14/11/19 lúc 22:45
 3. LTTK CTV đã đăng chủ đề mới.

  Em hãy miêu tả lãnh địa phong kiến và cuộc sống của lãnh chúa trong lãnh địa

  Đề bài Em hãy miêu tả lãnh địa phong kiến và cuộc sống của lãnh chúa trong lãnh địa. Lời giải chi tiết * Lãnh địa phong kiến: - Những...

  Diễn đàn: Giải bài tập SGK Sử 7

  14/11/19 lúc 22:45
 4. LTTK CTV đã đăng chủ đề mới.

  Thành thị trung đại đã xuất hiện như thế nào?

  Đề bài Thành thị trung đại đã xuất hiện như thế nào? Lời giải chi tiết * Sự hình thành của thành thị trung đại: - Cuối thế kỉ XI, hàng...

  Diễn đàn: Giải bài tập SGK Sử 7

  14/11/19 lúc 22:44
 5. LTTK CTV đã đăng chủ đề mới.

  Những ai sống trong các thành thị? Họ làm những nghề gì?

  Đề bài Những ai sống trong các thành thị? Họ làm những nghề gì? Lời giải chi tiết - Cư dân chủ yếu sống trong thành thị là thợ thủ công...

  Diễn đàn: Giải bài tập SGK Sử 7

  14/11/19 lúc 22:43
 6. LTTK CTV đã đăng chủ đề mới.

  Xã hội phong kiến châu Âu đã được hình thành như thế nào?

  Đề bài Xã hội phong kiến châu Âu đã được hình thành như thế nào? Lời giải chi tiết - Xã hội cổ đại phương Tây tồn tại đên cuối thế kỉ V...

  Diễn đàn: Giải bài tập SGK Sử 7

  14/11/19 lúc 22:43
 7. LTTK CTV đã đăng chủ đề mới.

  Thế nào là lãnh địa phong kiến? Em hãy nêu những đặc điểm chính của nền kinh tế lãnh địa

  Đề bài Thế nào là lãnh địa phong kiến? Em hãy nêu những đặc điểm chính của nền kinh tế lãnh địa. Lời giải chi tiết - Lãnh địa phong kiến...

  Diễn đàn: Giải bài tập SGK Sử 7

  14/11/19 lúc 22:43
 8. LTTK CTV đã đăng chủ đề mới.

  Vì sao xuất hiện thành thị trung đại? Nền kinh tế trong các thành thị có điểm gì khác với nền kinh tế trong lãnh địa?

  Đề bài Vì sao xuất hiện thành thị trung đại? Nền kinh tế trong các thành thị có điểm gì khác với nền kinh tế trong lãnh địa? Lời giải...

  Diễn đàn: Giải bài tập SGK Sử 7

  14/11/19 lúc 22:42
 9. LTTK CTV đã đăng chủ đề mới.

  Nguyên nhân nào dẫn đến các cuộc phát kiến địa lí?

  Đề bài Nguyên nhân nào dẫn đến các cuộc phát kiến địa lí? Lời giải chi tiết Nguyên nhân dẫn đến các cuộc phát kiến địa lí là: - Do yêu...

  Diễn đàn: Giải bài tập SGK Sử 7

  14/11/19 lúc 22:41
 10. LTTK CTV đã đăng chủ đề mới.

  Quý tộc và tư sản châu Âu đã làm cách nào để có được tiền vốn và đội ngũ công nhân làm thuê?

  Đề bài Quý tộc và tư sản châu Âu đã làm cách nào để có được tiền vốn và đội ngũ công nhân làm thuê? Lời giải chi tiết Để có được tiền...

  Diễn đàn: Giải bài tập SGK Sử 7

  14/11/19 lúc 22:41
 11. LTTK CTV đã đăng chủ đề mới.

  Giai cấp tư sản và vô sản đã được hình thành từ những tầng lớp nào trong xã hội phong kiến châu Âu?

  Đề bài Giai cấp tư sản và vô sản đã được hình thành từ những tầng lớp nào trong xã hội phong kiến châu Âu? Lời giải chi tiết - Giai cấp...

  Diễn đàn: Giải bài tập SGK Sử 7

  14/11/19 lúc 22:40
 12. LTTK CTV đã đăng chủ đề mới.

  Các cuộc phát kiến địa lí đã tác động thế nào đến xã hội châu Âu?

  Đề bài Các cuộc phát kiến địa lí đã tác động thế nào đến xã hội châu Âu? Lời giải chi tiết Những cuộc phát kiến địa lí đã: - Đem về cho...

  Diễn đàn: Giải bài tập SGK Sử 7

  14/11/19 lúc 22:40
 13. LTTK CTV đã đăng chủ đề mới.

  Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở châu Âu được hình thành như thế nào?

  Đề bài Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở châu Âu được hình thành như thế nào? Lời giải chi tiết - Hai giai cấp cơ bản của xã hội tư...

  Diễn đàn: Giải bài tập SGK Sử 7

  14/11/19 lúc 22:40
 14. LTTK CTV đã đăng chủ đề mới.

  Vì sao giai cấp tư sản đứng lên chống lại giai cấp quý tộc phong kiến?

  Đề bài Vì sao giai cấp tư sản đứng lên chống lại giai cấp quý tộc phong kiến? Lời giải chi tiết - Giai cấp tư sản mới được hình thành có...

  Diễn đàn: Giải bài tập SGK Sử 7

  14/11/19 lúc 22:39
 15. LTTK CTV đã đăng chủ đề mới.

  Qua các tác phẩm của mình, các tác giả thời Phục hưng muốn nói lên điều gì?

  Đề bài Qua các tác phẩm của mình, các tác giả thời Phục hưng muốn nói lên điều gì? Lời giải chi tiết Qua các tác phẩm của mình, các tác...

  Diễn đàn: Giải bài tập SGK Sử 7

  14/11/19 lúc 22:38