LTTK CTV's Recent Activity

 1. LTTK CTV đã đăng chủ đề mới.

  Tuyển Tập Đề Thi Olympic 30/4 Toán 10 Từ Năm 2000 Đến Năm 2012

  Tuyển Tập Đề Thi Olympic 30/4 Toán 10 Từ Năm 2000 Đến Năm 2012 LTTK TEZ xin giới thiệu với bạn đọc Tuyển Tập Đề Thi Olympic 30/4 Toán...

  Diễn đàn: Kỳ thi Olympic 30/4

  10/4/20 lúc 00:44
 2. LTTK CTV đã đăng chủ đề mới.

  Kỷ yếu Olympic Toán sinh viên toàn quốc lần thứ 27 năm 2019

  Kỷ yếu Olympic Toán sinh viên toàn quốc lần thứ 27 năm 2019 LTTK TEZ xin giới thiệu với bạn đọc Kỷ yếu Olympic Toán sinh viên toàn quốc...

  Diễn đàn: Kỳ thi Olympic Toán Sinh viên

  9/4/20 lúc 21:24
 3. LTTK CTV đã đăng chủ đề mới.

  Tổng hợp đề thi và lời giải của kỳ thi chọn HSG Châu Á Thái Bình Dương APMO từ năm 1989 đến 2019

  Tổng hợp đề thi và lời giải của kỳ thi chọn HSG Châu Á Thái Bình Dương APMO từ năm 1989 đến 2019 LTTK TEZ xin giới thiệu với bạn đọc...

  Diễn đàn: APMOPS - AMC - SIMOC - SAMO - VIOLYMPIC

  8/4/20 lúc 20:51
 4. LTTK CTV đã đăng chủ đề mới.

  Thặng dư bình phương, số giả nguyên tố Euler và ứng dụng - Trần Quang Huy

  Thặng dư bình phương, số giả nguyên tố Euler và ứng dụng - Trần Quang Huy LTTK TEZ xin giới thiệu với bạn đọc Thặng dư bình phương, số...

  Diễn đàn: Số học

  7/4/20 lúc 20:51
 5. LTTK CTV đã đăng chủ đề mới.

  Phương trình nghiệm nguyên chứa ẩn ở số mũ - Phạm Quang Toàn

  Phương trình nghiệm nguyên chứa ẩn ở số mũ - Phạm Quang Toàn LTTK TEZ xin giới thiệu với bạn đọc Phương trình nghiệm nguyên chứa ẩn ở...

  Diễn đàn: Số học

  7/4/20 lúc 20:48
 6. LTTK CTV đã đăng chủ đề mới.

  Số học qua đề thi các nước trên thế giới năm 2019

  Số học qua đề thi các nước trên thế giới năm 2019 LTTK TEZ xin giới thiệu với bạn đọc Số học qua đề thi các nước trên thế giới năm 2019...

  Diễn đàn: Số học

  7/4/20 lúc 20:46
 7. LTTK CTV đã đăng chủ đề mới.

  Một số tính chất của Số học của các hệ số nhị thức - Nguyễn Song Minh

  Một số tính chất của Số học của các hệ số nhị thức - Nguyễn Song Minh LTTK TEZ xin giới thiệu với bạn đọc Một số tính chất của Số học...

  Diễn đàn: Số học

  7/4/20 lúc 20:44
 8. LTTK CTV đã đăng chủ đề mới.

  Rèn luyện và phát triển tư duy Hóa học giải bài toán điểm 8, 9, 10 phần Hữu cơ - Nguyễn Anh Phong

  Rèn luyện và phát triển tư duy Hóa học giải bài toán điểm 8, 9, 10 phần Hữu cơ - Nguyễn Anh Phong LTTK TEZ xin giới thiệu với bạn đọc...

  Diễn đàn: Môn Hoá Luyện thi THPT Quốc gia

  7/4/20 lúc 20:38
 9. LTTK CTV đã đăng chủ đề mới.

  Tổng hợp đề thi chọn đội tuyển dự thi VMO của các tỉnh thành trong cả nước năm 2020

  Tổng hợp đề thi chọn đội tuyển dự thi VMO của các tỉnh thành trong cả nước năm 2020 LTTK TEZ xin giới thiệu với bạn đọc Tổng hợp đề thi...

  Diễn đàn: Kỳ thi chọn đội tuyển của tỉnh thi VMO

  7/4/20 lúc 17:05
 10. LTTK CTV đã đăng chủ đề mới.

  Đề ôn tập trắc nghiệm môn Toán lớp 10 có đáp án - Trần Văn Toàn

  Đề ôn tập trắc nghiệm môn Toán lớp 10 có đáp án - Trần Văn Toàn LTTK TEZ xin giới thiệu với bạn đọc Đề ôn tập trắc nghiệm môn Toán lớp...

  Diễn đàn: Đề kiểm tra - Đề thi Toán 10

  7/4/20 lúc 17:02
 11. LTTK CTV đã đăng chủ đề mới.

  Dấu của đa thức bậc nhất và bậc hai trong chương trình lớp 10 - Trần Văn Toàn

  Dấu của đa thức bậc nhất và bậc hai trong chương trình lớp 10 - Trần Văn Toàn LTTK TEZ xin giới thiệu với bạn đọc Dấu của đa thức bậc...

  Diễn đàn: Hàm số bậc 1 - bậc 2

  7/4/20 lúc 16:59
 12. LTTK CTV đã đăng chủ đề mới.

  Tổng quan về giải tích và những ứng dụng của nó trong khoa học

  Tổng quan về giải tích và những ứng dụng của nó trong khoa học LTTK TEZ xin giới thiệu với bạn đọc Tổng quan về giải tích và những ứng...

  Diễn đàn: Góc khám phá học tập

  7/4/20 lúc 16:55
 13. LTTK CTV đã đăng chủ đề mới.

  Khoa học và khám phá Ngôn ngữ của sự đối xứng

  Khoa học và khám phá Ngôn ngữ của sự đối xứng LTTK TEZ xin giới thiệu với bạn đọc Khoa học và khám phá Ngôn ngữ của sự đối xứng để bạn...

  Diễn đàn: Góc khám phá học tập

  7/4/20 lúc 16:53
 14. LTTK CTV đã đăng chủ đề mới.

  Tổng hợp những phương pháp dạy học Toán lớp 12 qua phân tích từng chuyên đề

  Tổng hợp những phương pháp dạy học Toán lớp 12 qua phân tích từng chuyên đề LTTK TEZ xin giới thiệu với bạn đọc Tổng hợp những phương...

  Diễn đàn: Tài liệu Chuyên đề Toán 12

  7/4/20 lúc 16:49
 15. LTTK CTV đã đăng chủ đề mới.

  Tổng hợp những kỹ năng cần thiết để giải toán trắc nghiệm lớp 12

  Tổng hợp những kỹ năng cần thiết để giải toán trắc nghiệm lớp 12 LTTK TEZ xin giới thiệu với bạn đọc Tổng hợp những kỹ năng cần thiết...

  Diễn đàn: Tài liệu Chuyên đề Toán 12

  7/4/20 lúc 16:45