LTTK CTV's Recent Activity

 1. LTTK CTV đã đăng chủ đề mới.

  Cơ cấu dân số theo giới có ảnh hưởng như thế nào đến việc phát triển kinh tế và tổ chức đời sống xã hội của các nước?

  Đề bài Cơ cấu dân số theo giới có ảnh hưởng như thế nào đến việc phát triển kinh tế và tổ chức đời sống xã hội của các nước? Lời giải...

  Diễn đàn: Giải bài tập SGK Địa 10

  12/11/19 lúc 10:48
 2. LTTK CTV đã đăng chủ đề mới.

  Cơ cấu dân số già và cơ cấu dân số trẻ có những thuận lợi và khó khăn gì đối với việc phát triển kinh tế- xã hội?

  Đề bài Cơ cấu dân số già và cơ cấu dân số trẻ có những thuận lợi và khó khăn gì đối với việc phát triển kinh tế- xã hội? Lời giải chi...

  Diễn đàn: Giải bài tập SGK Địa 10

  12/11/19 lúc 10:47
 3. LTTK CTV đã đăng chủ đề mới.

  Dựa vào hình 23.2, em hãy so sánh cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế của ba nước?

  Đề bài Dựa vào hình 23.2, em hãy so sánh cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế của ba nước? [ATTACH] Lời giải chi tiết So sánh: - Ấn...

  01.jpg

  Diễn đàn: Giải bài tập SGK Địa 10

  12/11/19 lúc 10:47
 4. LTTK CTV đã đăng chủ đề mới.

  Tại sao trong cơ cấu dân số thì cơ cấu dân số theo giới tính và độ tuổi là hai loại cơ cấu quan trọng nhất trong sự phát triển của một quốc gia?

  Đề bài Hãy trình bày cơ cấu dân số theo giới tính và độ tuổi? Tại sao trong cơ cấu dân số thì cơ cấu dân số theo giới tính và độ tuổi là...

  Diễn đàn: Giải bài tập SGK Địa 10

  12/11/19 lúc 10:46
 5. LTTK CTV đã đăng chủ đề mới.

  Có những kiểu tháp dân số cơ bản nào? Hãy mô tả các kiểu tháp dân số đó.

  Đề bài Có những kiểu tháp dân số cơ bản nào? Hãy mô tả các kiểu tháp dân số đó. Lời giải chi tiết Có ba kiểu tháp dân số cơ bản: + Kiểu...

  Diễn đàn: Giải bài tập SGK Địa 10

  12/11/19 lúc 10:45
 6. LTTK CTV đã đăng chủ đề mới.

  Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế của Pháp, Mê-hi-co và Việt Nam năm 2000. Nhận xét

  Đề bài Cho bảng số liệu: CƠ CẤU LAO ĐỘNG THEO KHU VỰC KINH TẾ CỦA MỘT SỐ NƯỚC, NĂM 2000 Tên nước Chía ra (%) Khu vực IKhu vực IIKhu vực...

  01.jpg

  Diễn đàn: Giải bài tập SGK Địa 10

  12/11/19 lúc 10:45
 7. LTTK CTV đã đăng chủ đề mới.

  Dựa vào bảng số liệu 24.1, em hãy nhận xét về tình hình phân bố dân cư trên thế giới

  Đề bài Dựa vào bảng số liệu 24.1, em hãy nhận xét về tình hình phân bố dân cư trên thế giới. Lời giải chi tiết Nhận xét: - Khu vực có...

  Diễn đàn: Giải bài tập SGK Địa 10

  12/11/19 lúc 10:44
 8. LTTK CTV đã đăng chủ đề mới.

  Dựa vào bảng 24.2, hãy nêu sự thay đổi về tỉ trọng phân bố dân cư trên thế giới trong thời kì 1650-2005

  Đề bài Dựa vào bảng 24.2, hãy nêu sự thay đổi về tỉ trọng phân bố dân cư trên thế giới trong thời kì 1650-2005 [ATTACH] Lời giải chi...

  01.jpg

  Diễn đàn: Giải bài tập SGK Địa 10

  12/11/19 lúc 10:43
 9. LTTK CTV đã đăng chủ đề mới.

  Em có nhận xét gì về sự thay đổi tỉ lệ dân cư thành thị và nông thôn trên thế giới thời kì 1900-2005

  Đề bài Em có nhận xét gì về sự thay đổi tỉ lệ dân cư thành thị và nông thôn trên thế giới thời kì 1900-2005. [ATTACH] Lời giải chi...

  01.jpg

  Diễn đàn: Giải bài tập SGK Địa 10

  12/11/19 lúc 10:42
 10. LTTK CTV đã đăng chủ đề mới.

  Căn cứ vào hình 24, em hãy cho biết Những châu lục và khu vực nào có tỉ lệ dân cư thành thị cao nhất?

  Đề bài Căn cứ vào hình 24, em hãy cho biết: - Những châu lục và khu vực nào có tỉ lệ dân cư thành thị cao nhất? - Những châu lục và khu...

  01.jpg

  Diễn đàn: Giải bài tập SGK Địa 10

  12/11/19 lúc 10:42
 11. LTTK CTV đã đăng chủ đề mới.

  Hãy nêu đặc điểm phân bố dân cư trên thế giới hiện nay. Những nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố

  Đề bài Hãy nêu đặc điểm phân bố dân cư trên thế giới hiện nay. Những nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố. Lời giải chi tiết Dân số thế giới...

  Diễn đàn: Giải bài tập SGK Địa 10

  12/11/19 lúc 10:41
 12. LTTK CTV đã đăng chủ đề mới.

  Trình bày sự khác biệt cơ bản giữa hai loại hình quần cư thành thị và quần cư nông thôn?

  Đề bài Trình bày sự khác biệt cơ bản giữa hai loại hình quần cư thành thị và quần cư nông thôn? Lời giải chi tiết Đặc điểm Quần cư thành...

  Diễn đàn: Giải bài tập SGK Địa 10

  12/11/19 lúc 10:40
 13. LTTK CTV đã đăng chủ đề mới.

  Tính mật độ dân số thế giới và các châu lục. Vẽ biểu đồ hình cột thể hiện mật độ dân số thế giới và các châu lục.

  Đề bài Cho bảng số liệu: DIỆN TÍCH DÂN SỐ THẾ GIỚI VÀ CÁC CHÂU LỤC NĂM 2005 Châu lụcDiện tích (triệu km2)Dân số (triệu người) Châu...

  01.jpg 02.jpg

  Diễn đàn: Giải bài tập SGK Địa 10

  12/11/19 lúc 10:40
 14. LTTK CTV đã đăng chủ đề mới.

  Hãy xác định các khu vực thưa dân và các khu vực tập trung dân cư đông đúc?

  Đề bài Dựa vào hình 25 (SGK trang 98), hoặc bản đồ phân bố dân cư và các đô thị lớn trên thế giới và bảng 22: a) Hãy xác định các khu...

  01.jpg

  Diễn đàn: Giải bài tập SGK Địa 10

  12/11/19 lúc 10:38
 15. LTTK CTV đã đăng chủ đề mới.

  Dựa vào sơ đồ trang 99, em hãy nêu các nguồn lực phát triển kinh tế?

  Đề bài Dựa vào sơ đồ trang 99, em hãy nêu các nguồn lực phát triển kinh tế? [ATTACH] Lời giải chi tiết Các nguồn lực phát triển kinh...

  01.jpg

  Diễn đàn: Giải bài tập SGK Địa 10

  12/11/19 lúc 10:37