100 bài toán trắc nghiệm hàm số mũ, hàm số logarit có đáp án – Phùng Hoàng Em

 1. Chia sẻ trang này

  Tác giả: LTTK CTV
  Đăng lúc: 15/7/18
  Tài liệu gồm 10 trang tuyển tập 100 bài toán trắc nghiệm về chủ đề hàm số mũ và hàm số logarit (Chương 2 – Giải tích 12) có đáp án. Các bài toán gồm các dạng:
  + Phần 1. Tập xác định của hàm số mũ và hàm số logarit
  + Phần 2. Đạo hàm của hàm số mũ và hàm số logarit
  + Phần 3. Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số mũ và hàm số logarit
  + Phần 4. Đồ thị hàm số mũ và hàm số logarit
  + Phần 5. Tính giá trị của biểu thức mũ và logarit
  + Phần 6. Một số bài toán thực tế liên quan đến hàm số mũ và hàm số logarit

  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪


   

  Xem các chủ đề cùng chuyên mục