108 bài toán giải và biện luận hệ phương trình bậc nhất chứa tham số – Lương Tuấn Đức

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tuyển tập 108 bài toán giải và biện luận hệ phương trình bậc nhất chứa tham số do thầy Lương Tuấn Đức biên soạn. Nội dung tài liệu gồm:
  + Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số
  + Giải hệ phương trình bằng phương pháp thay thế
  + Giải và biện luận hệ phương trình bậc nhất chứa tham số
  + Câu hỏi phụ bài toán giải và biện luận
  + Bài toán nhiều cách giải

  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪  Link tải tài liệu:

  LINK TẢI TÀI LIỆU