20 chuyên đề ngữ pháp Tiếng Anh ôn thi THPT Quốc gia

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  20 chuyên đề ngữ pháp Tiếng Anh ôn thi THPT Quốc gia

  Tài liệu gồm 104 trang giới thiệu 20 chuyên đề ngữ pháp Tiếng Anh ôn thi THPT Quốc gia, cùng với đó là các lời khuyên về định hướng cách học Tiếng Anh, các bí quyết ôn tập Tiếng Anh hiệu quả …

  Chuyên đề 1. Các thì (tenses)
  Chuyên đề 2. Sự hoà hợp giữa chủ ngữ và động từ (subject – verb agreement)
  Chuyên đề 3. Danh động từ và động từ nguyên thể (gerund and infinitive)
  Chuyên đề 4. Câu giả định (subjunctive)
  Chuyên đề 5. Câu bị động (passive voice)
  Chuyên đề 6. Câu gián tiếp (reported speech)
  Chuyên đề 7. Mệnh đề quan hệ (relative clauses)
  Chuyên đề 8. Comparison
  Chuyên đề 9. Liên từ (conjunctions)
  Chuyên đề 10. Mạo từ (articles)
  Chuyên đề 11. Giới từ (prepositions)
  Chuyên đề 12. Các từ (cụm từ) diễn tả số lượng (expressions of quantity)
  Chuyên đề 13. Ngữ động từ: (prasal verbs)
  Chuyên đề 14. Cấu tạo từ (word formation)
  Chuyên đề 15. Đảo ngữ (inversions)
  Chuyên đề 16. Sự kết hợp từ (collocations)
  Chuyên đề 17. Mệnh đề trạng ngữ (adverbial clauses)
  Chuyên đề 18. Ngữ âm (phonetics)
  Chuyên đề 19. Kỹ năng đọc (reading skills)
  Chuyên đề 20. Chức năng giao tiếp (communication skill)


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪