900 câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 10 có đáp án

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  900 câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 10 có đáp án

  Tài liệu gồm 118 trang tuyển tập 900 câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 10 có đáp án, các câu hỏi gồm nhiều nội dung kiến thức Sinh học 10 khác nhau với mức độ dễ – khó đa dạng, thích hợp với nhiều đối tượng học sinh, phần đáp án được đưa ra ngay sau mỗi câu hỏi giúp việc tra cứu trở nên dễ dàng và không mất nhiều thời gian.

  Trích dẫn tài liệu 900 câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 10 có đáp án:
  + Sự phát sinh và phát triển sự sống lần lượt trải qua các giai đoạn:
  A. tiến hóa hóa học và tiến hóa tiền sinh học.
  B. tiến hóa tiền sinh học và tiến hóa sinh học.
  C. tiến hóa hóa học và tiến hóa sinh học.
  D. tiến hóa hóa học, tiến hóa tiền sinh học và tiến hóa sinh học.
  + ATP là:
  A. hợp chất hóa học được cấu tạo từ ađênin, đường ribôzơ và 1 nhóm phôtphat.
  B. hợp chất hóa học được cấu tạo từ ađênin, đường ribôzơ và 2 nhóm phôtphat.
  C. hợp chất hóa học được cấu tạo từ ađênin, đường ribôzơ và 3 nhóm phôtphat.
  D. hợp chất hóa học được cấu tạo từ ađênin, đường ribôzơ và 4 nhóm phôtphat.
  + Điểm khác biệt của quá trình phiên mã ở Eucaryote so với prokaryote là:
  A. diễn ra theo một chiều 3’ → 5’ trên mạch khuôn ADN do men ARN polymeraza.
  B. mở xoắn cục bộ vùng ADN chứa gen phiên mã, nguyên liệu là ribonuclêôtit triphốtphát.
  C. sợi ARN kéo dài theo chiều 5’ → 3’, được tổng hợp theo nguyên lý bổ sung mạch khuôn.
  D. sau khi tổng hợp cần phải có quá trình hoàn thiện các m ARN thông tin.
  + Điều nào sau đây sai theo quan điểm của Đacuyn?
  A. Biến dị cá thể không có ý nghĩa đối với quần thể.
  B. Biến dị di truyền rất quan trọng đối với quá trình tiến hoá của loài.
  C. Khi biến dị xuất hiện sẽ phá vỡ tính ổn định của các đặc điểm sẵn có trên cơ thể sinh vật.
  D. Đối với vật nuôi và cây trồng, khó có biến dị hơn sinh vật hoang dại.
  + Điều nào dưới đây là sai về các NST tương đồng?
  A. Trao đổi chéo xảy ra giữa các thành viên của các NST tương đồng.
  B. Người có 23 cặp NST tương đồng trong tế bào xôma.
  C. Các thành viên của cặp NST tương động là bản sao di truyền chính xác của nhau.
  D. Trong cặp NST tương đồng một có nguồn gốc từ bố, một có nguồn gốc từ mẹ.


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪