Bài 1: Luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh - Ngữ văn 9

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tóm tắt bài
  1. Tóm tắt nội dung bài học
  • Bài văn thuyết minh gồm 3 phần:
  • Mở bài:
   • Nêu đề tài thuyết minh.
   • Dẫn dắt, tạo ra sự chú ý của người đọc về nội dung thuyết minh.
  • Thân bài:
   • Tìm ý, chọn ý: Cần triển khai những ý nào để thuyết minh về đối tượng đã giới thiệu cung cấp những thông tin làm rõ vấn đề thuyết minh.
   • Sắp xếp ý: Cần trình bày các ý theo trình tự nào cho phù hợp với đối tượng thuyết minh, đạt được mục đích thuyết minh, giúp người tiếp nhận dễ dàng nắm được nội dung thuyết minh.
  • Kết bài:
   • Nhắc lại đề tài thuyết minh và tô đậm ấn tượng cho người tiếp nhận về đối tượng vừa thuyết minh.
  2. Dàn ý thuyết minh về một quy trình sản xuất
  • Mở bài:
   • Giới thiệu chung về quy trình sản xuất.
  • Thân bài:
   • Mô tả quy trình sản xuất:
   • Bắt đầu như thế nào, diễn biến qua các công đoạn (các bước, các giai đoạn, các quá trình,…) ra sao?
   • Sản phẩm của quy trình sản xuất là gì, chất lượng, giá trị ra sao?
  • Kết bài:
   • Nhận xét về quy trình sản xuất.

  Bài tập minh họa
  Ví dụ:
  Đề: Thuyết minh giới thiệu một tác giả văn học  Gợi ý làm bài

  Mở bài:

  • Giới thiệu khái quát về tác giả lựa chọn để thuyết minh.
  • Họ tên, tuổi, quê quán,..
  Thân bài:

  • Cuộc đời và sự nghiệp văn học:
  • Hoàn cảnh xuất thân, truyền thống gia đình, học vấn, đường đời,…
  • Các chặng đường sáng tác và những tác phẩm chính.
  • Phong cách nghệ thuật:
  • Những đặc điểm nổi bật về nội dung trong sáng tác của tác giả ấy.
  • Những đặc sắc nghệ thuật mà tác giả ấy thể hiện trong tác phẩm của mình.
  Kết bài

  • Khẳng định về vị trí của tác giả vừa thuyết minh.
  • Nêu suy nghĩ, cảm nhận về cuộc đời, sự nghiệp văn chương của tác giả vừa thuyết minh,…