Bài 10.4 trang 14 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tính hoá trị của mỗi nguyên tố trong công thức hoá học của các hợp chất sau, cho biết s hoá trị II :
  K2S ; MgS ; Cr2S3 ; CS2.
  Trả lời
  Gợi ý làm hai bài tập 10.4 và 10.5 bằng cách tính nhẩm theo: \( a = \frac{y \times b}{x} \)
  K hoá trị I, Mg hoá trị II, Cr hoá trị III, C hoá trị IV.