Bài 10.7 trang 14 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Lập công thức hoá học của những hợp chất tạo bởi một nguyên tố và nhóm nguyên tử như sau :
  Ba và nhóm (OH); AI và nhóm (NO3).
  Cu(II) và nhóm (CO3); Na và nhóm (PO4)(III)
  Trả lời
  Ba(OH)2 ; Al(NO3)3 ; CuCO3 ; Na3PO4.