Bài 12: Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cách mạng khoa học - kĩ thuật

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tóm tắt lý thuyết

  I. Những thành tựu chủ yếu của cách mạng khoa học – kỹ thuật

  1. Nguyên nhân

  • Đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần ngày càng cao của con người
  • Bùng nổ dân số.
  • Nguồn tài nguyên thiên nhiên cạn kiệt.
  2. Có hai cuộc cách mạng khoa học – kỹ thuật

  • Lần thứ nhất
   • Cách mạng công nghiệp thế kỷ XIII - cơ khí hóa.
  • Lần thứ hai:
   • Cách mạng khoa học- Kỹ thuật thế kỷ XX -tự động hóa.
   • Cách mạng khoa học kĩ thuật hiện nay có đặc điểm là khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp; sự kết hợp chặt chẽ cách mạng khoa học và kỹ thuật tạo ra một sức mạnh tổng hợp; nhịp độ phát triển nhanh chóng, qui mô lớn, đạt thành tựu kỳ diệu
  3. Thành tựu chính

  • Khoa học cơ bản: phát minh to lớn về tóan học, vật lý, hóa học, sinh học.
   • 3-1997 cừu Đô ly sinh ra bằng phương pháp sinh sản vô tính
   • 4-2003 công bố “Bản đồ gen người“ tương lai sẽ chữa được những bệnh nan y
  • Công cụ sản xuất: máy tính điện tử, máy tự động và hệ thống máy tự động (thí dụ “máy tính mô phỏng thế giới” ESC -3-2002- có nhiệm vụ nghiên cứu tình trạng khí hậu nóng dần của trái đất, dự báo chính xác về các thảm họa thiên nhiên, nghiên cứu dự án về sinh học)
  • Nguồn năng lượng mới: năng lượng nguyên tử, năng lượng mặt trời,năng lượng gió, thủy triều.
  • Những vật liệu mới: chất dẻo pô-li-me.
  • Cách mạng xanh trong nông nghiệp: cơ khí hóa, điện khí hóa... lai tạo giống mới, không sâu bệnh.
  • Có nhiều tiến bộ trong giao thông vận tải, thông tin liên lạc: máy bay siêu âm, tàu hỏa cao tốc, vệ tinh nhân tạo.
  • Chinh phục vũ trụ như
  • Phóng thành công vệ tinh nhân tạo (1957)
  • Con người bay vào vũ trụ (1961)
  • Con người đặt chân lên mặt trăng (1969).
  II. Ý nghĩa và tác động của Cách mạng khoa học kĩ thuật

  1. Ý nghĩa

  • Một cột mốc lớn chói lọi trong lịch sử tiến hóa văn minh loài người.
  • Mang những tiến bộ phi thường.
  • Mang những đổi thay to lớn trong cuộc sống.
  2. Tác động

  a. Tích cực
  • Tạo bước phát triển nhảy vọt trong cuộc sống văn minh.
  • Con người không phải lao động tay chân.
  • Thúc đẩy kinh tế phát triển.
  • Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần.
  b. Tiêu cực
  • Chế tạo vũ khí hủy diệt như bom nguyên tử,vũ khí hóa học, chiến tranh nguyên tử.
  • Ô nhiễm môi trường như nhiễm chất phóng xạ.Tài nguyên cạn kiệt
  • Tai nạn giao thông, tai nạn lao động.
  • Bệnh dịch mới.