Bài 12: Ô-xtrây-li-a - Địa lý 11

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tóm tắt lý thuyết
  A. Khái quát về Ô-xtrây-li-a (Tiết 1)

  I. Tự nhiên, dân cư và xã hội
  1. Vị trí địa lí và điều kiện tự nhiên
  • Quốc gia duy nhất chiếm cả lục địa, đứng thứ 6 về diện tích.
  • Diện tích: 7, 74 triệu km2.
  • Thủ đô: Canberra
  a. Vị trí địa lý

  • Nằm hoàn toàn ở bán cầu Nam, chủ yếu trong vòng đai chí tuyến.
  • Lãnh thổ bao chiếm là toàn bộ lục địa Ô-trây-li-a.
  b. Địa hình

  • Độ cao trung bình thấp
  • Từ Tây sang Đông có: Cao nguyên – đất thấp và núi thấp trung bình – đất cao và núi
  c. Khí hậu

  • Có sự phân hóa sâu sắc giữa các bộ phận lãnh thổ.
  • Tài nguyên, khoáng sản
  • Giàu có: than, sắt, kim cương, dầu khí, chì, thiếc, uranium…
  d. Sinh vật

  • Có nhiều loài bản địa quí hiếm.
  • Cảnh quan thiên nhiên:
  • Đa dạng, kì vĩ.
  • Úc rất quan tâm bảo vệ môi trường.
  2. Dân cư và xã hội
  • Cư dân bản địa sống lâu đời, cuối thế kỷ XVIII mới có người Âu.
  • Là một quốc gia liên bang đa dân tộc, đa tôn giáo, đa văn hóa.
  • Phân bố dân cư không đều:
  • Mật độ thấp: vùng nội địa.
  • Đông đúc vùng ven biển Đông Nam và Tây Nam.
  • Dân số sống ở thành thị cao
  • Dân số tăng do nhập cư là chủ yếu.
  • Úc quan tâm đến phát triển nguồn nhân lực cao.
  II. Kinh tế
  1. Khái quát
  • Nền kinh tế phát triển
  • Các ngành hàm lượng tri thức cao góp 50% GDP.
  • Tốc độ tăng trường cao, môi trường đầu tư hấp dẫn.
  2. Dịch vụ
  • Có vai trò rất quan trọng
  • Mạng lưới ngân hàng, tài chính, thương mại điện tử rất phát triển
  • Hàng không nội địa phát triển
  • Ngoại thương và du lịch phát triển mạnh
  3. Công nghiệp
  • Có trình độ phát triển cao nhưng xuất khẩu nhiều nguyên liệu thô
  • Phát triển mạnh các ngành công nghệ cao
  • Trung tâm công nghiệp lớn là Xit-ni, Menbơn.
  4. Nông nghiệp
  • Là nước có nền nông nghiệp hiện đại, sản xuất dựa vào các trang trại có qui mô và trình độ kĩ thuật cao
  • Sản xuất và xuất khẩu nhiều nông sản.
  • Chăn nuôi chiếm vai trò chính.
  B. Thực hành: Tìm hiểu về dân cư Ô-xtrây-li-a (Tiết 2)
  Bài tập 1:
  Dựa vào bài Ô-xtrây-li-a (có thểm tham khảo thêm tư liệu từ báo chí và các tài liệu khác), hãy nhận xét và viết một báo cáo ngắn về dân cư Ô-xtrây-li-a, theo dàn ý dươci đây:

  1. Số dân và quá trình phát triển dân số.
  2. Sự phân bố dân cư.
  3. Chất lượng dân cư và ảnh hưởng của nó đến sự phát triển kinh tế – xã hội của Ô-xtrây-li-a.

  Cách làm:
  1. Số dân và quá trình phát triển dân số
  • Dân số ít:
   • Số dân ít (20,4 triệu người/ 7,7 triệu km ). Tăng chậm (năm 1920: 4,5 triệu, 1985: 15,8 triệu, 2005: 20,4 triệu.
  • Tỉ lệ gia tăng dân số thấp: từ 1975 – 2000 tăng 1,3%/năm, năm 2005: 0.6%
  • Dân số tăng chủ yếu từ nhập cư
  • 95%: Nguồn gốc châu âu
  • 4%: Nguồn gốc châu á
  • 1%: Thổ dân, cư dân đảo
  → Là quốc gia đa dạng về dân tộc, văn hóa và tôn giáo.

  2. Phân bố dân cư
  • Là quốc gia có mật độ dân cư thưa thớt (3 người/km)
  • Phân bố không đều:
  • 90% dân sống tập trung trên khoảng 3% diện tích ở vùng duyên hải phía Đông, Đông Nam và Tây Nam
  • 97% diện tích còn lại chỉ có 10% dân (mật độ trung bình 0,3 người/km )
  • 85% dân cư sống ở thành thị.
  3. Chất lượng dân cư và ảnh hưởng của nó đến sự phát triển kinh tế – xã hội của Ô-xtrây-li-a
  • Dân cư có trình độ học vấn cao. Tỉ lệ phổ cập giáo dục và tốt nghiệp phổ thông trung học đứng hàng đầu thế giới.
  • Chỉ số phát triển con người đứng hàng thứ 3 trên thế giới và được nâng cao không ngừng
  • Là một trong 10 nước đứng đầu thế giới về lao động kỹ thuật cao (chuyên gia tin học và tài chính có chất lượng cao )
  • Có lượng khoa học trình độ cao.