Bài 13: Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế - GDCD 9

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  A. Kiến thức trọng tâm


  I. Đặt vấn đề

  Gợi ý trả lời câu hỏi  a) Những hành vi như thế nào là vi phạm quy định của nhà nước về kinh doanh?

  • Kinh doanh không đúng ngành, mặt hàng ghi trong giấy phép;
  • Kinh doanh những mặt hàng mà Nhà nước cấm;
  • Buôn lậu, trôn thuế;
  • Sản xuất, buôn bán hàng giả…
  b) Em hiểu thế nào là quyền tự do kinh doanh

  • Tự do kinh doanh là quyền được lựa chọn:
  • Hình thức tổ chức kinh tế
  • Ngành nghề
  • Quy mô kinh doanh
  Tuy nhiên, tất cả phải tuân theo quy định của pháp luật và chịu sự quản lí của nhà nước.  c) Theo em, tại sao nhà nước ta lại quy định mức thuế suất chênh lệch nhau nhiều như vậy đối với các mặt hàng?

  Vì:

  • Nước ta khuyến khích phát triển sản xuất và xuất khẩu hàng hóa
  • Khuyến khích phát triển những mặt hàng cần thiết đối với đời sống nhân dân
  • Hạn chế đối với một số ngành, một số mặt hàng xa xỉ không cần thiết đối với đời sống của nhân dân.


  II. Nội dung bài học  1. Kinh doanh

  • Kinh doanh là hoạt động sản xuất, dịch vụ trao đổi hàng hóa nhằm thu lại lợi nhuận.


  2. Tự do kinh doanh:

  • Được lựa chọn:
  • Hình thức tổ chức kinh tế
  • Ngành nghề
  • Quy mô kinh doanh
  =>Phải tuân theo quy định của pháp luật và chịu sự quản lí của nhà nước.

  3. Thuế

  • Là một phần trong thu nhập mà công dân và tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp vào ngân sách của nhà nước để chi tiêu cho những công việc chung.
  4. Tác dụng của thuể

  • Ổn định thị trường
  • Điều chỉnh cơ cấu kinh tế
  • Góp phần phát triển kinh tế
  5. Trách nhiệm công dân

  B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI
  Câu 1: Hãy kể tên một số hoạt động kinh doanh mà em biết?

  Hướng dẫn giải:
  Một số hoạt động kinh doanh hiện nay ở nước ta mà em biết là:

  • Kinh doanh đồ ăn nhanh
  • Kinh doanh nhà hàng
  • Kinh doanh vật liệu xây dựng
  • Kinh doanh bất động sản
  • Kinh doanh lương thực thực phẩm
  • Kinh doanh buôn bán ô tô, xe máy…..
  Câu 2: Trong giấy phép kinh doanh của bà H có 8 loại hàng, nhưng Ban quản lí thị trường kiểm tra thấy trong cửa hàng của bà có bán tới 12 loại hàng. Theo em, bà H có vi phạm quy định về kinh doanh không ? Nếu có thì đó là vi phạm gì ?

  Hướng dẫn giải:
  Trong trường hợp này, bà H đã vi phạm quy định về kinh doanh, cụ thể là vi phạm về kinh doanh không đúng mặt hàng ghi trong giấy phép. Bởi thực tế, bà H chỉ đăng kí kinh doanh 8 mặt hàng, nhưng khi ban quản lí thị trường phát hiện thì cửa hàng lại có tới 12 mặt hàng. Như vậy đã có 4 mặt hàng không có trong danh sách đăng kí kinh doanh.

  Câu 3: Em đồng ý hoặc không đồng ý với những ý kiến nào sau đây ? Hãy giải thích vì sao em đồng ý hoặc không đồng ý.

  a) Kinh doanh là quyền tự do của mỗi người, không ai có quyền can thiệp ;

  b) Công dân có quyền tự do kinh doanh bất cứ nghề gì, hàng gì ;

  c) Kinh doanh phải theo đúng quy định của pháp luật;

  d) Buôn bán nhỏ thì không cần phải kê khai ;

  đ) Đóng thuế là góp phần xây dựng đất nước ;

  e) Buôn bán phải theo đúng số lượng và mặt hàng đã kê khai.

  Hướng dẫn giải:
  Em đồng ý với những ý kiến:

  c) Kinh doanh phải theo đúng quy định của pháp luật;

  đ) Đóng thuế là góp phần xây dựng đất nước ;

  e) Buôn bán phải theo đúng số lượng và mặt hàng đã kê khai.

  => Sở dĩ em đồng ý là bởi vì đây là những việc làm, hành động đúng với pháp luật đã quy định trong quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế của công dân.

  Em không đồng ý với ý kiến:

  a) Kinh doanh là quyền tự do của mỗi người, không ai có quyền can thiệp ;

  b) Công dân có quyền tự do kinh doanh bất cứ nghề gì, hàng gì ;

  d) Buôn bán nhỏ thì không cần phải kê khai ;

  => Em không đồng ý là bởi vì mọi hoạt động kinh doanh phải chịu dưới sự quản lí của nhà nước. Có mặt hàng được kinh doanh nhưng cũng có mặt hàng nhà nước nghiêm cấm kinh doanh dù quy mô lớn hay nhỏ…