Bài 15: Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại - GDCD 8

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  A. Kiến thức trọng tâm
  I. Đặt vấn đề

  Gợi ý trả lời câu hỏi:  a) Em có suy nghĩ gì khi đọc những thông tin trên?

  • Những thông tin trên cho thấy tai nạn do vũ khí, chảy, nổ và các chất độc hại đã để lại những hậu quả vô cùng nặng nền cho con người cũng như xã hội.


  b) Tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại đã để lại những hậu quả như thế nào?

  • Chết người
  • Ảnh hưởng đến sức khỏe
  • Thiệt hại tài sản gia đình, cá nhân, xã hội
  • Gây tàn phế
  • Ô nhiễm môi trường


  c) Em biết những quy định, những điều luật nào của nhà nước ta về phòng, ngừa tai nạn vũ khí, cháy nổ, và các chất độc hại?

  • Cấm tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép các loại vũ khí, các chất nổ, chất cháy, chất phóng xạ và chất độc hại.
  • Chỉ những cơ quan, tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao nhiệm vụ và cho phép mới được giữ, chuyên chở và sử dụng vũ khí, chất cháy, chất phóng xạ, chất độc hại.
  • Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bảo quản, chuyên chở và sử dụng vũ khí, cháy, nổ, chất phóng xạ, chất độc hại phải được huấn luyện về chuyên môn, có đủ phương tiện cần thiết và luôn tuân thủ qui định về an toàn


  d) Những quy định đó được đặt ra làm gì?

  • Ngăn ngừa, hạn chế các tai nạn do vũ khí, cháy nổ và các chất độc hại gây nên.


  II. Nội dung bài học

  1. Các qui định của pháp luật

  • Cấm tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép các loại vũ khí, các chất nổ, chất cháy, chất phóng xạ và chất độc hại.
  • Chỉ những cơ quan, tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao nhiệm vụ và cho phép mới được giữ, chuyên chở và sử dụng vũ khí, chất cháy, chất phóng xạ, chất độc hại.
  • Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bảo quản, chuyên chở và sử dụng vũ khí, cháy, nổ, chất phóng xạ, chất độc hại phải được huấn luyện về chuyên môn, có đủ phương tiện cần thiết và luôn tuân thủ qui định về an toàn.
  2. Trách nhiệm của CD-HS

  • Tự giác tìm hiểu và thực hiện nghiêm chỉnh các qui định về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.
  • Tuyên truyền vận động bạn bè và mọi người xung quanh thực hiện tốt các qui định.
  • Tố cáo những hành vi vi phạm hoặc xúi giục người khác vi phạm các qui định trên.
  B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI
  Câu 1: Theo em, chất và loại nào sau đây có thể gây tai nạn nguy hiểm cho con người ?

  a) Bom, mìn, đạn pháo ;

  b) Lương thực, thực phẩm ;

  c) Thuốc nổ ;

  d) Xăng dầu ;

  đ) Súng săn ;

  e) Súng các loại ;

  g) Thuốc diệt chuột, thuốc trừ sâu ;

  h) Các chất phóng xạ ;

  i) Chất độc màu da cam ;

  k) Kim loại thường ;

  l) Thuỷ ngân.

  Hướng dẫn giải:
  Những chất và loại có thể gây htai nạn nguy hiểm cho con người là:

  a) Bom, mìn, đạn pháo ;

  c) Thuốc nổ ;

  d) Xăng dầu ;

  đ) Súng săn ;

  e) Súng các loại ;

  g) Thuốc diệt chuột, thuốc trừ sâu ;

  h) Các chất phóng xạ ;

  i) Chất độc màu da cam ;

  l) Thuỷ ngân.

  Câu 2: Em hãy dự đoán xem điều gì có thể xảy ra nếu :

  a) Ai cũng có quyền được sử dụng vũ khí;

  b) Chở thuốc pháo, thuốc nổ,... trên ô tô ;

  c) Được tự do tàng trữ, vận chuyểri, buôn bán vũ khí và các chất độc hại.
  Hướng dẫn giải:
  Cả ba tình huống trên đều là những tình huống rất nguy hiêm, đe dọa đến tính mạng của con người, ảnh hưởng đến xã hội.

  Nếu ai cũng có quyền được sử dụng vũ khí thì xã hội rất có thể diên ra với tình trạng bắn nhau, chém giết nhau, xã hội trở nên bất ổn.

  Nếu chở thuốc pháo, thuốc nổ.. trên ô tô rất dễ xảy ra hiện tượng nổ xe, thiết mạng về người và của, điều này rất nguy hiểm.

  Nếu được tự do tàng trữ, vận chuyểri, buôn bán vũ khí và các chất độc hại thì xã hội sẽ chẳng mấy mà suy tàn. Người tử vong ngày càng tăng lên, không ai có thể kiểm soát được xã hội.

  Câu 3: Theo em, những hành vi, việc làm nào dưới đây vi phạm Quy định về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại :

  a) Cưa bom, đạn pháo chưa nổ để lấy thuốc nổ ;

  b) Sản xuất, tàng trữ, buôn bán pháo, vũ khí, thuốc nổ, chất phóng xạ.

  c) Công an sử dụng vũ khí để trấn áp tội phạm ;

  d) Đốt rừng trái phép ;

  đ) Bộ đội bắn pháo hoa nhân ngày lễ lớn ;

  e) Cho người khác mượn vũ khí ;

  g) Báo cháy giả.

  Hướng dẫn giải:
  Những hành vi, việc làm dưới đây vi phạm Quy định về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại:

  a) Cưa bom, đạn pháo chưa nổ để lấy thuốc nổ ;

  b) Sản xuất, tàng trữ, buôn bán pháo, vũ khí, thuốc nổ, chất phóng xạ.

  d) Đốt rừng trái phép ;

  e) Cho người khác mượn vũ khí ;

  g) Báo cháy giả.

  Câu 4: Em sẽ làm gì khi thấy :

  a) Bạn bè hoặc các em nhỏ chơi, nghịch, các vật lạ, các chất nguy hiểm?

  b) Có người định cưa, đục, tháo chốt bom, mìn, đạn pháo để lấy thuốc nổ ?

  c) Có người định hút thuốc lá, nấu ăn hoặc đốt lửa sưởi gần nơi chứa xăng, dầu ?

  d) Có người tàng trữ, vận chuyển, buôn bán vũ khí và các chất độc hại?

  Hướng dẫn giải:
  Trong ba tinh huống đầu tiên, em sẽ ngăn cản các bạn, khuyên bảo mọi người. Giải thích cho mọi người hiểu hậu quả của việc mình đã và sắp làm. Để từ đó họ có nhận thức đúng để không làm như vậy nữa.

  Trường hợp thứ tư em sẽ báo cáo với các cơ quan có trách nhiệm để họ giải quyết.

  Câu 5: Em biết gì về tình hình thực hiện các quy định về phòng, ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại ở địa phương mình ?

  Hướng dẫn giải:
  Ở địa phương em tình hình thực hiện các quy định về phòng, ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại khá tốt như:

  - Mọi gia đình đều thực hiện đúng quy định về phòng cháy, chữa cháy.

  - Khoá bình ga sau khi đã nấu xong.

  - Tắt hết điện khi ra khỏi nhà.

  - Không sử dụng hóa chất độc hại chê biến thực phẩm.

  - Sử dụng thực phẩm sạch, rau sạch...

  - Sử dụng súng săn có đăng ký giấy phép sử dụng.