Bài 17: Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng - GDCD 8

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  A. Kiến thức trọng tâm
  I. Đặt vấn đề

  Gợi ý trả lời câu hỏi:  a) Em hãy cho biết ý kiến nào đúng? Ý kiến nào sai? Vì sao? Ở trường hợp như Lan, em sẽ làm gì?

  • Ý kiến của Lan đúng, vì rừng là tài sản của Quốc gia, nhà nước giao cho Kiểm lâm, Ủy ban quản lí, vì thế các cơ quan này mới có thẩm quyền xử lí các vi phạm.
  • Nếu là em: báo cho cơ quan thẩm quyền là Kiểm lâm, Ủy ban can thiệp.


  b) Theo em công dân thể hiện nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước ,lợi ích công cộng như thế nào?  c) Kể tên một số tài sản nhà nước mà em biết?

  • Trường học
  • Bệnh viện
  • Công viên
  • Rừng núi
  • Cơ sở hạ tầng: đường, điện…
  II. Nội dung bài học

  1. Khái niệm

  • Tài sản Nhà nước gồm: Đất đai rừng núi, sông hồ, nguồn tài nguyên, biển, thềm lục địa, vùng trời, vốn tài sản cố định do nhà nước xây dựng.
  • Tài sản Nhà nước: Thuộc quyền sở hữu toàn dân, do Nhà nước quản lí.
  2. Tầm quan trọng

  • Là cơ sở vật chất để xã hội phát triển nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân.
  3. Nghĩa vụ của công dân

  • Tôn trọng và bảo vệ tài sản của Nhà nước và lợi ích công cộng.
  • Không được xâm phạm đến tài sản của Nhà nước.
  • Khi được giao quản lý tài sản của Nhà nước, phải bảo quản giữ gìn, sử dụng tiết kiệm có hiệu quả, không tham ô lãng phí.
  4. Nhà nước quản lí tài sản

  • Ban hành và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật.
  • Tuyên truyền giáo dục mọi công dân thực hiện nghĩa vụ tôn trọng bảo vệ tài sản Nhà nước và lợi ích công cộng.
  B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI
  Câu 1: Giờ ra chơi các bạn nam lớp 8B rủ nhau đá bóng trong sân trường. Đang hăng say, Hùng sút mạnh, quả bóng bay chệch về phía lớp học làm vỡ cửa kính. Thấy thế cả đám liền bỏ chạy. Em hãy nêu ý kiến của mình về việc làm của các bạn nam lớp 8B.

  Hướng dẫn giải:
  Hùng và các bạn đã bóng trong sân trường là sai quy định của nhà trường. Hơn nữa, Hùng còn đá làm vỡ cửa kính mà không chịu nhận lỗi còn trốn trách trách nhiệm của mình.

  =>Hùng và các bạn nam lớp 8B không biết bảo vệ tài sản của trường, không nhận ra sai lầm của mình để đền bù cho trường mà bỏ chạy.

  Câu 2: Ông Tám được giao phụ trách máy pho-to-co-py của cơ quan. Ông giữ gìn rất cẩn thận, thường xuyên lau chùi bảo quản và không cho ai sử dụng. Ngoài những việc của cơ quan, ông thường nhận tài liệu bên ngoài pho-to để tăng thu nhập. Vào mùa thi, ông nhận in tài liệu thu nhỏ để thí sinh dễ mang vào phòng thi.

  Hỏi :

  a) Việc làm của ông Tám đúng ở điểm nào, sai ở điểm nào, vì sao ?

  b) Người quản lí tài sản nhà nước có nghĩa vụ và trách nhiệm gì đối với tài sản được giao ?
  Hướng dẫn giải:
  - Trong trường hợp này, ông Tám có việc làm đúng nhưng cũng có những việc làm chưa đúng. Cụ thể là:

  • Ông Tám làm đúng là khi được giao máy thì ông giữ gìn cẩn thận , lau chùi thường xuyên, bảo quản chu đáo máy móc được giao.
  • Ông Tám làm sai là sử dụng tài sản Nhà nước giao quản lí vào một việc khác nhằm kiếm lợi cho cá nhân. Ngoài ra, nghiêm trọng hơn là sử dụng máy để in phao cho học sinh. Đó là việc làm bất hợp pháp.
  =>Từ việc làm của ông Tám ta nhận thấy, người quản lí tài sản Nhà nước có nghĩa vụ và trách nhiệm:

  • Bảo quản, giữ gìn, sử dụng tiết kiệm có hiệu quả, không tham ô, lãng phí.
  • Không xâm phạm (lấn chiếm, phá hoại hoặc sử dụng) vào mục đích cá nhân tài sản Nhà nước.
  Câu 3: Học sinh chúng ta thực hiện nghĩa vụ tôn trọng và bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng bằng cách nào ?

  Hướng dẫn giải:
  Học sinh chúng ta thực hiện nghĩa vụ tôn trọng và bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng bằng cách:

  • Tôn trọng và bảo vệ tài sản của Nhà nước và lợi ích công cộng.
  • Không được xâm phạm đến tài sản của Nhà nước.
  • Khi được giao quản lý tài sản của Nhà nước, phải bảo quản giữ gìn, sử dụng tiết kiệm có hiệu quả, không tham ô lãng phí.
  • Giữ gìn và sử dụng tiết kiệm các tài sản trong lớp như bàn ghế, cửa sổ, bóng điện, quạt...
  • Thực hiện đúng các quy định của nhà trường (nội quy khi mượn sách ở thư viện, nội quy ở các phòng học chung, nội quy khi học ở phòng thí nghiệm...).
  Câu 4: Nhà nước ta có những biện pháp nào để bảo vệ tài sản của Nhà nước và lợi ích công cộng ? Cho một ví dụ.
  Hướng dẫn giải:
  Ban hành và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật.

  Tuyên truyền giáo dục mọi công dân thực hiện nghĩa vụ tôn trọng bảo vệ tài sản Nhà nước và lợi ích công cộng.

  Ví dụ:

  Vào những dịp nắng nóng, rừng rất dễ bị cháy. Vì vậy, nhằm hạn chế tối đa, ban dân quân tự vệ kết hợp với loa phát thanh xã thường xuyên tuyên truyền cho bà con nông dân, giúp bà con nhận thức được chủ động trong việc phòng và chữa cháy rừng. Nghiêm cấm người dân đốt nương rầy, đưa lửa vào rừng trong thời tiết nắng nóng để bảo vệ nguồn tài sản của đất nước.