Bài 17: Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở - GDCD 6

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  A. Kiến thức trọng tâm


  1. Tình huống

  Gợi ý trả lời câu hỏi:  a) Chuyện gì đã xảy ra với gia đình nhà bà Hòa? Trước sự việc xảy ra như vậy, bà Hòa đã có những suy nghĩ gì và hành động như thế nào?

  Nhà bà Hòa bị mất con gà mái và cái quạt bàn.

  - Khi mất con gà mái:

  • Bà Hòa nghĩ: chỉ có nhà T ăn trộm
  • Bà Hòa đã chửi đổng suốt ngày
  - Khi mất quạt bàn:

  • Bà Hòa nghĩ: Chỉ có nhà T lấy
  • Bà Hòa chạy sang nhà T đòi khám nhà, mẹ con T không cho, bà Hòa nghi ngờ và cứ xông vào khám nhà.


  b) Theo em, bà Hòa hành động như vậy là đúng hay sai? Tại sao?

  • Bà Hòa hành động như vậy là sai vì vi phạm pháp luật.


  c) Theo em, bà Hòa nên làm thế nào để xác minh được nhà T lấy trộm tài sản của mình mà không phạm đến quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của người khác?

  • Phải dành thời gian theo dõi, quan sát
  • Không tự ý xông vào lục lọi, khám xét nhà T, làm như vậy là vi phạm pháp luật.
  • Báo với chính quyền các cấp để kịp tời can thiệp khi những nghi ngờ của mình là có cơ sở.
  2. Nội dung bài học

  * Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở là một trong những quyền cơ bản của công dân và được quy định trong Hiến pháp của nhà nước ta (Điều 22 Hiến pháp 2013).

  * Công dân có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở có nghĩa là:

  • Công dân có quyền được các cơ quan nhà nước và mọi người tôn trọng chỗ ở, không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý, trừ trường hợp pháp luật cho phép.
  * Trách nhiệm:

  • Mỗi chúng ta phải biết tôn trọng chỗ ở của người khác.
  • Đồng thời phải biết tự bảo vệ chỗ ở của mình.
  • Phê phán, tố cáo người làm trái pháp luật xâm phạm đến chỗ ở của người khác.
  B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI
  Bài tập a: Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân là gì?
  Hướng dẫn giải:
  Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở là một trong những quyền cơ bản của công dân và được quy định trong Hiến pháp của nhà nước ta (Điều 22 Hiến pháp 2013).

  Có nghĩa là: Công dân có quyền được các cơ quan nhà nước và mọi người tôn trọng chỗ ở, không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý, trừ trường hợp pháp luật cho phép.

  Bài tập b: Những hành vi như thế nào là vi phạm pháp luật về chỗ ở của công dân ?

  Hướng dẫn giải:
  Những hành vi vi phạm pháp luật về chỗ ở của công dân:

  • Tự ý đuổi người khác ra khỏi nhà ở của họ
  • Tự ý khám xét nhà khi chưa có lệnh khám của cơ quan có thẩm quyền
  • Vào nhà người khác, bới đồ bừa bãi khi họ đi vắng
  Bài tập c: Người vi phạm pháp luật về chỗ ở của công dân sẽ bị pháp luật xử lí như thế nào ?

  Hướng dẫn giải:
  Theo bộ luật hình sự năm 1999. Tại điêu 124: Người nào khám xét trái phạm luật chỗ ở người khác, đuổi trái pháp luật người khác khỏi chỗ ở của họ hoặc có những hành vi khác xâm phạm đến quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến một năm…

  Bài tập d: Em sẽ làm gì để thực hiện tốt quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân ?

  Hướng dẫn giải:
  Để thực hiện tốt quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở công dân, em sẽ:

  • Thực hiện đúng những điều luật quy định về quyền bất khả xâm phạm chỗ ở của công dân.
  • Tôn trong chỗ ở của người khác đồng thời bảo vệ chỗ ở của mình để không ai có quyền xâm phạm.
  • Phê phán, tố cáo những hành vi vi phạm đối với nhà của của mình hoặc nhà ở người khác e biết.
  • Trong trường hợp cần khám xét nhà người khác vì một mục đích chính đáng, có căn cứ, cần phải thông qua cơ quan có thẩm quyền.
  Bài tập đ: Em sẽ làm gì trong những trường hợp sau đây :

  - Đến nhà bạn để mượn quyển truyện, nhưng không có ai ở nhà.

  - Bố mẹ đi vắng, em ở nhà một mình, đang học bài thì có người gõ cửa và muốn vào nhà để kiểm tra đồng hồ điện.

  - Quần áo của nhà em phơi trên dây, gió làm bay sang nhà hàng xóm. Em muốn sang lấy vé nhưng bên đó không có ai ở nhà

  - Quần áo của gia đình hàng xóm phơi ngoài sân, trời sắp đổ mưa, gia đình không có ai ở nhà.
  Hướng dẫn giải:
  - Đến nhà bạn để mượn quyển truyện, nhưng không có ai ở nhà.

  =>Khi đến nhà bạn nhưng bạn không ở nhà thì em sẽ về và lúc khác sang mượn bạn sau, hoặc nhắn bạn mai đi học mang theo để ngày mai mượn về nhà đọc.

  - Bố mẹ đi vắng, em ở nhà một mình, đang học bài thì có người gõ cửa và muốn vào nhà để kiểm tra đồng hồ điện.

  =>Em sẽ không mở cửa cho người lạ đó vào. Bảo với chú (bác) đi kiểm tra chỗ khác trước, đợi bố mẹ cháu đi làm về thì chú (bác) có thể quay lại sau. Cháu không biết về mấy cái này nên cháu không thể mở cửa cho chú (bác ) vào được.

  - Quần áo của nhà em phơi trên dây, gió làm bay sang nhà hàng xóm. Em muốn sang lấy vé nhưng bên đó không có ai ở nhà

  =>Trong trường hợp này em sẽ phải đợi chủ nhà về rồi sang xin phép mới được lấy đồ về.

  - Quần áo của gia đình hàng xóm phơi ngoài sân, trời sắp đổ mưa, gia đình không có ai ở nhà.

  => Em có thể xem xét là nếu nhà hàng xóm có lời nhờ cậy trước khi đi làm thì em sẽ chạy sang dọn quần áo vào chỗ không mưa rồi đi về. Còn nếu không thì em không thể giúp được vì không có ai ở nhà.