Bài 18: Câu nghi vấn - Ngữ văn 8

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tóm tắt bài
  1. Đặc điển hình thức và chức năng chính
  Đọc những đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:

  Vẻ nghi ngại hiện ra sắc mặt con bé hóm hỉnh hỏi mẹ một cách thiết tha:
  – Sáng ngày người ta đánh u có đau không?
  Chị Dậu khẽ gạt nước mắt:
  – Không đau con ạ!
  – Thế làm sao u cứ khóc mãi mà không ăn khoai? Hay là u thương chúng con đói quá?

  (Ngô Tất Tố, Tắt đèn)

  Trong đoạn trích trên câu nào là câu nghi vấn? Những đặc điểm hình thức nào cho biết đó là câu nghi vấn?

  Câu nghi vấn trong đoạn trích trên dùng để làm gì?

  • Các câu nghi vấn trong đoạn văn trên là:
   • Sáng ngày người ta đấm u có đau lắm không?
   • Thế làm sao u cứ khóc mãi mà không ăn khoai?

   • Hay là u thương chúng con đói quá?
  • Đặc điểm hình thức để có thể nhận dạng các câu trên là câu nghi vấn, đó là: khi nói, ta nhấn giọng ở những từ dùng để hỏi (không, thế sao, hay là,…).
  • Khi viết, câu nghi vấn kết thúc bằng dấu chấm hỏi.
  • Các câu nghi vấn trên dùng để hỏi.
  2. Ghi nhớ
  • Câu nghi vấn là câu:
   • Có những từ nghi vấn ai, gì, nào, sao, tại sao, đâu, bao giờ, bao nhiêu, à, ư, hả, hử, chứ,...không...chưa hoặc có từ hay
   • Có chức năng dùng để hỏi
  • Khi viết, câu nghi vấn kết thúc bằng dấu chấm hỏi.