Bài 19: Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) - Lịch sử 8

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tóm tắt lý thuyết

  I. Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ nhất 1918-1929

  1. Kinh tế

  • Thu nhiều lợi nhuận, không mất mát gì trong chiến tranh.
  • Phát triển trong vài năm đầu ( 1914-1919), công nghiệp tăng 5 lần, nông nghiệp không có gì thay đổi.
  • Giá gạo tăng, đời sống nhân khó khăn.
  • Động đất ở To-ky-ô (9-1923)
  • 1927 khủng hỏang tài chánh chấm dứt nền kinh tế phục hồi ngắn ngủi.
  2. Xã hội

  • Giá sinh hoạt đắt đỏ, đời sống khó khăn, các cuộc đấu tranh bùng nổ.
  • 1928 “bạo động lúa gạo”.
  • Đảng Cộng sản Nhật ra đời 7-1922 để lãnh đạo phong trào công nhân.
  II. Nhật Bản trong những năm 1929-1939

  1. Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933

  • Giáng 1 đòn nặng vào nền kinh tế Nhật Bản (công nghiệp giảm 32%; ngoại thương giảm 80%. 3 triệu người thất nghiệp ; công nông đấu tranh quyết liệt ).
  • Để thoát khỏi khủng hỏang kinh tế và giải quyết khó khăn về nguyên liệu và thị trường:
   • Chính phủ Nhật Bản cho tăng cường chính sách quân sự hóa.
   • Và gây chiến tranh xâm lược, khởi đầu chiếm Trung Quốc, Châu Á và tòan thế giới.
   • Hình thành lò lửa chiến tranh ở Thái Bình Dương.
   • Thập niên 1930 thiết lập bộ máy phát xít,sử dụng bộ máy quân sự và cảnh sát của chế độ quân chủ
   • Phong trào đấu tranh chống phát xít của nhân dân Nhật:diễn ra sôi nổi
   • Hạt nhân là Đảng Cộng sản, diễn ra nhiều hình thức chống lại phát xít hóa.
   • Lôi cuốn nhân dân, binh lính, sĩ quan.
   • Năm 1930 có 40 cuộc đấu tranh phản chiến.
  2. Kết quả

  • Cuộc đấu tranh thất bại ,góp phần làm chậm lại quá trình phát xít ở Nhật.