Bài 2: Các phương châm hội thoại tiết 2 - Ngữ văn 9

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tóm tắt bài
  1. Phương châm quan hệ
  • "Ông nói gà, bà nói vịt".
  • Là một tình huống hội thoại mỗi người nói về một đề tài khác nhau.
  • Hậu quả là người nói và người nghe không hiểu nhau.
  • Khi giao tiếp phải nói đúng đề tài, nếu không sẽ không giao tiếp được với nhau.
  2. Phương châm cách thức
  a. Ví dụ 1
  • "Dây cà ra giây muống, lúng túng như ngậm hột thị".
  • Hai thành ngữ chỉ cách nói năng dài dòng, rườm rà. Nói năng không rành mạch, không thành lời.
  • Hậu quả làm người nghe không hiểu hoặc hiểu sai. Làm cho người nghe ức chế, không có thiện cảm với người nói.
  • Bài học: Khi giao tiếp cần nói ngắn gọn, rõ ràng, rành mạnh.
  b. Ví dụ 2
  • Có thể hiểu câu "Tôi đồng ý với những nhận định về truyện ngắn của ông ấy" theo 2 cách.
  • Cách 1: Tôi đồng ý nhận định về truyện ngắn mà ông ấy sáng tác.
  • Cách 2: Tôi đồng ý với những nhận định của các bạn về truyện ngắn của ông ấy.
  • Bài học: Trong giao tiếp cần nói đúng vào ngữ cảnh để người nghe hiểu đúng ý.
  3. Phương châm lịch sự
  • Cả hai đều nhận được tình cảm mà người kia dành cho mình, đặc biệt là tình cảm của cậu bé đối với ông lão ăn xin.
  • Bài học: Biết yêu thương, giúp đỡ và tôn trọng người khác.