Bài 22: Sự phát triển văn hoá, khoa học - kĩ thuật thế giới nửa đầu thế kỉ XX - Lịch sử 8

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tóm tắt lý thuyết

  I. Sự phát triển của khoa học kỹ thuật thế giới nửa đầu thế kỷ XX

  • Bước sang thế kỉ XX cùng với sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp nhân loại tiếp tục chứng kiến những thành tựu vĩ đại trên lĩnh vực khoa học kĩ thuật
  1. Các phát minh rực rỡ

  • Thuyết nguyên tử hiện đại, đặc biệt là thuyết tương đối của AnhXtanh (Đức).
  • Hiện tượng phóng xạ nhân tạo, sinh học phản xạ có điều kiện, sinh học phân tử, chất kháng sinh Pê-nixilin.
  • Máy bay đầu tiên (17-12-1903) của hai anh em nhà Wright
  [​IMG]
  (Chiếc máy đầu tiên (17/12/1903))
  • Ứng dụng: đưa vào sử dụng như điện tín, điện thoại, ra đa, hàng không...
  2. Tác dụng

  • Tích cực: mang lại cuộc sống tươi đẹp.
  • Tiêu cực: trở thành phương tiện chiến tranh như bom nguyên tử...
  II. Nền văn hóa Xô Viết hình thành và phát triển

  • Văn hóa Xô Viết: hình thành sau Cách mạng tháng Mười trên cơ sở tư tưởng của chủ nghĩa Mác-Lê nin, kế thừa những di sản tinh hoa của văn hóa nhân loại.
  1. Giáo dục

  • Nhiệm vụ hàng đầu là xóa nạn mù chữ và thất học.
  • Sáng tạo ra chữ viết
  • Phát triển hệ thống giáo dục quốc dân và nghệ thuật.
  • Giáo dục phổ cập bắt buộc.
  • Phổ cập giáo dục trung học cơ sở ở thành phố.
  →Kết quả: chưa đầy 30 năm đa số người dân có trình độ văn hóa ; có đội ngũ trí thức đông đảo phục vụ cho tổ quốc.
  2. Khoa học kỹ thuật đạt nhiều thành tựu

  • Chế tạo thành công bom nguyên tử.
  • Sử dụng nguyên tử vào mục đích hòa bình.
  • Khoa học vũ trụ phát triển với C.Xi-ôn-cốpxki-người sáng lập ngành du hành vũ trụ hiện đại.
  3. Văn hóa –nghệ thuật

  • Văn hóa, thi ca, sân khấu, điện ảnh đều đạt thành tựu to lớn.
  • Nhà văn nổi tiếng như M.Goocki; M. Sôlô -khốp…
  • Những tác phẩm văn học:Sông Đông êm đềm của M. Sôlô -khố p; Con đường đau khổ của A. Tôn – x tôi …..