Bài 23.8 Trang 31 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Cho 20 g một oxit sắt phản ứng hết với dung dịch HCl dư, sau phản ứng thu được 40,625 g muối clorua. Xác định công thức phân tử của oxit sắt.
  Giải
  Gọi công thức oxit sắt là \(F{e_x}{O_y}\)
  Phương trình hóa học của phản ứng :
  \(F{e_x}{O_y} + 2yHCl \to xFeC{l_{2y/x}} + y{H_2}O\)
  (56x+16y)g (56x+71y)g
  20g 40,625g
  Theo phương trình hóa học trên, ta có :
  \(40,625 \times (56x + 16y) = 20 \times (56x + 71y)\)
  \( \to {x \over y} = {{38,5} \over {57,75}} = {2 \over 3}\)
  Công thức phân tử của oxit sắt là \(F{e_2}{O_3}\).