Bài 29.16 Trang 42 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Nhiệt phân 15,8 g KMnO4 thu được lượng khí O2, đốt cháy 5,6 g Fe trọng lượng khí O2 vừa thu được thì sản phẩm sau phản ứng có bị cục nam châm hút không ? Hãy giải thích.
  Trả lời
  \({n_{KMn{O_4}}} = {{15,8} \over {158}} = 0,1(mol);{n_{Fe}} = {{5,6} \over {56}} = 0,1(mol)\)
  Phương trình hóa học của phản ứng:
  \(2KMn{O_4}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow {K_2}Mn{O_4} + Mn{O_2} + {O_2} \uparrow \)
  2 mol 1 mol
  0,1 mol \(\to \) 0,05 mol
  \(3Fe\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,\,2{O_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow F{e_3}{O_4}\)
  3 mol 2 mol
  Lập tỷ số: \({{0,1} \over 3} > {{0,05} \over 2}\). Vậy Fe còn dư nên sản phẩm sau phản ứng bị nam châm hút.