Bài 3: Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới - Lịch sử 8

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tóm tắt lý thuyết

  I. Cách mạng công nghiệp

  1. Cách mạng công nghiệp ở Anh

  [​IMG]
  (Chủ bao mua và những người kéo sợi)
  • Từ những năm 60 của thế kỷ XVIII, Anh là nước đầu tiên trên thế giới tiến hành cuộc cách mạng công nghiệp với việc phát minh ra máy móc trong ngành dệt.
  • Năm 1764 Giêm-ha-gri-vơ sáng chế ra máy kéo sợi Gien Ny cho năng suất tăng 8 lần.
  [​IMG]
  (Máy kéo sợi Gien-ny)
  • Năm 1796 Ac-Crai-tơ phát minh máy kéo sợi chạy bằng sức nước
  • Năm 1785 Cac-Rai-tơ chế tạo máy dệt cho năng suất tăng 40 lần
  • Đặc biệt năm 1784 Giêm Oat phát minh ra máy hơi nước thúc đẩy nhiều ngành kinh tế khác ra đời như ngành dệt, luyện kim, khai thác mỏ, tiêu biểu là ngành giao thông vận tải: tàu thủy và xe lửa chạy bằng động cơ hơi nước đã ra đời.
  → Lập bảng thống kê các loại máy móc được phát minh và sử dụng trong sản xuất từ thế kỷ XVIII ở Anh

  Nhà phát minhTên máy được chế tạo
  Giêm-Ha-gri-vơ 1764Máy kéo sợi Giên-ny
  Ac-crai-tơ 1769Máy kéo sợi chạy bằng sức nước
  Et-mơn-các-rai 1785Máy dệt chạy bằng sức nước
  Giêm-Oát 1784Máy hơi nước
  → Nhờ cách mạng công nghiệp, nước Anh trở thành nước công nghiệp phát triển nhất thế giới → "Công xưởng của thế giới".
  2. Cách mạng công nghiệp diễn ra ở Pháp, Đức:

  Tên nướcThời gianKết quảNhận xét
  Pháp1830-1850Kinh tế phát triển hạng nhì sau AnhTiếp thu thành tựu khoa học kỹ thuật
  Đức1840-1860Kinh tế phát triển tốc độ nhanhTiếp thu thành tựu khoa học kỹ thuật
  3. Hệ quả của cách mạng công nghiệp

  [​IMG]
  (Lược đồ nước Anh nửa đầu thế kỷ XIX)
  (Quan sát lược đồ trên chúng ta có thể thấy những biến đổi ở nước Anh sau khi hoàn thành cách mạng công nghiệp đó là: xuất hiện nhiều vùng công nghiệp mới, nhiều thành phố trên 50.000 dân, nhiều trung tâm khai thác than và đường sắt → bộ mặt nước Anh đã thay đổi hoàn toàn.
  • Cách mạng công nghiệp đã làm thay đổi bộ mặt các nước tư bản, như nâng cao năng suất lao động, nhiều thành phố trung tâm công nghiệp ra đời.
  • Về xã hội: hình thành 2 giai cấp tư sản và vô sản mâu thuẫn với nhau gay gắt, dẫn đến các cuộc đấu tranh giai cấp trong xã hội tư bản.
  II. Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới

  1. Các cuộc cách mạng tư sản cuối thế kỷ XIX

  a. Nguyên nhân
  • Thế kỷ XIX do sự phát triển nhanh của kinh tế tư bản chủ nghĩa, phong trào dân tộc dân chủ ở Âu Mỹ dâng cao uy hiếp chế độ phong kiến
  • Do chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mỹ, Cách mạng tư sản Pháp… nhân dân Châu Mỹ La Tinh, nổi dậy đấu tranh giành độc lập nên các quốc gia tư sản mới ra đời.
  b. Kể tên các quốc gia tư sản ở Mỹ La Tinh đầu thế kỷ XIX:
  Niên đạiCác quốc gia tư sản giành độc lập ở châu Mĩ La Tinh
  1809E-cua-đo
  1810Ac-hen-ti-na
  1811Vê-nê-zu-ê-la, Pa-ra-goay
  1818Chi-lê
  1819Co-lum-bia
  1821Goa-tê-ma-li-a , En-xan-va-đo, Hon-đu-rát, Cô-xta-ca, Mê-hi-cô
  1822Bra-zin
  1824-1825Bo-li-vi-a
  1828- 1830U-ru-goay
  c. Các cuộc cách mạng tư sản ở Châu Âu trong những năm 60 của thế kỷ XIX.
  • Cách mạng tư sản ở Pháp (7-1830), lan nhanh sang Bỉ, Đức, Ý ….
  • Cách mạng tư sản 1848 - 1849 tại Châu Âu.
  • Sự thống nhất nước Ý do anh hùng Ga ri ban di – thống nhất từ dưới lên (1859- 1870).
  • Sự thống nhất nước Đức do quân phiệt Phổ đứng đầu – thống nhất từ trên xuống (1864 –1871).
  • 1858-1860: tại Nga nông nô bạo động
  • 2-1861: sắc lệnh nông nô ở Nga
  2. Sự xâm lược của các nước tư bản phương tây đối với các nước Á, Phi

  • Do nhu cầu về nguyên liệu, nhân công, thị trường tiêu thụ hàng hóa, bọn thực dân xâm chiếm các nước Á, Phi, Mỹ La Tinh làm thuộc địa gây nhiều tội ác.
  • Ví dụ:
   • Anh chiếm Ấn Độ Miến Điện Mã Lai Hồng Kông Nam Phi.
   • Hà Lan chiếm Inđônêsia.
   • Tây Ban Nha chiếm Philippin.
   • Mỹ đe dọa Nhật Bản.
   • Pháp chiếm Việt Nam, Lào, Campuchia, Angiêri.
   • Xiêm trở thành nơi tranh chấp giữa Anh và Pháp
   • Tại Trung Quốc trở thành nữa thuộc địa của các nước phương Tây.
   • Hầu hết các nước Á Phi là thuộc địa và phụ thuộc của phương Tây
  • Sự thắng lợi của cách mạng tư sản dưới nhiều hình thức khác nhau:
   • Cách mạng Anh thế kỷ XVII.
   • Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ.
   • Cách mạng tư sản Pháp 17891794.
   • Cách mạng tư sản 1848 1849 tại Châu Âu.
   • Các quốc gia tư sản ở Mỹ La Tinh đầu thế kỷ XIX giành độc lập.
   • Cuộc đấu tranh thống nhất ở Ý và Đức.
   • Cải cách nông nô ở Nga.
  → Đã mở đường cho Chủ nghĩa tư bản phát triển.