Bài 5: Các nước Đông Nam Á - Lịch sử 9

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tóm tắt lý thuyết

  [​IMG]
  I. Tình hình Đông Nam Á trước và sau năm 1945
  • Diện tích: 4,5 triệu km2.
  • Dân số: 536 triệu người
  Tên nướcThủ đôNgày gia nhập ASEAN
  Việt Nam Hà Nội7/1995
  Lào Viên-chăn9/1997
  Cam pu chiaPhôm-Pênh4/1999
  Thái Lan Băng Cốc8/8/1967
  MianmaRăng-gun9/997
  MalaixiaCua-la-lăm-pua8/8/1967
  Xing ga po Xing ga po8/8/1967
  PhilippinMa-ni-la8/8/1967
  InđônêxiaGiacácta8/8/1967
  BrunâyBanđaSeri Bêgaoan1984
  Đông-Ti-moĐiliQuan sát viên

  • Sau chiến tranh thế giới thứ hai hầu hết các nước Đông Nam Á đã giành độc lập.​
  • Trong thời kỳ chiến tranh lạnh: Mỹ can thiệp vào Đông Nam Á; lập khối quân sự SEATO; xâm lược Việt Nam, mở rộng chiến tranh sang Lào, Cam pu Chia.​
  • Khối quân sự SEATO; khối phòng thủ Đông Nam Á:​
   • Thành lập ngày 891954 tại Manila gồm Mỹ, Anh, Pháp, Úc, Niu Di-lân,Philíppin, Thái Lan và Pakixtan.​
   • Là liên minh chính trị quân sự do Mỹ cầm đầu chống lại phong trào giải phóng dân tộc và ảnh hưởng của chủ nghĩa xã hội ở Đông Nam Á.​
   • 1954-1975 là chỗ dựa của Mỹ trong chiến tranh xâm lược Đông Dương.​
   • 9/1975 Mỹ thất bại ở Đông Dương nên giải thể.​
  • Chính sách đối ngoại có sự phân hóa:​
   • Thái Lan và Phi líp pin tham gia SEATO.​
   • In đô nê xia, Miến Điện: hòa bình, trung lập.​
   • Việt Nam, Lào, Cam pu chia bị Mỹ xâm lược.​
  [​IMG]
  Lược đồ các nước thành viên ASEAN
  II. Sự ra đời của tổ chức ASEAN
  • Hòan cảnh ra đời​
   • Sự liên kết giữa các nước trong khu vực đang được hình thành ở nhiều nơi.Thí dụ NATO, EU (tổ chức thống nhất Châu Phi)​
   • Do yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội, các nước cần hợp tác liên minh để phát triển.​
   • Hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài.​
   • Đối phó với chiến tranh Đông Dương.​
   • Ngày 881967 Hiệp Hội các nước Đông Nam Á ra đời ASEAN tại Băng Cốc (Thái Lan) gồm 5 nước là Inđônêxia, Malaixia, Philíppin, Xingapo, Thái Lan.​
  • Mục tiêu là: 21976 hội nghị Ba li đề ra mục tiêu là xây dựng mối quan hệ hòa bình hữu nghị và hợp tác giữa các nước trong khu vực, tạo nên 1 cộng đồng Đông Nam Á hùng mạnh. Như thế ASEAN là 1 tổ chức liên minh chính trị – kinh tế của khu vực.​
  • Hoạt động:​
   • 2/1976 ký Hiệp ước thân thiện và hợp tác tại Bali (In đô nê xia)​
   • Ký Hiệp ước Pari về Campuchia 10/1991.​
   • Cuối những năm 1970 chuyển sang chiến lược công nghiệp hóa hướng về xuất khẩu, kinh tế phát triển như Xingapo (NIC Con Rồng Châu Á), Thái Lan, Malaixia.​
  III. Từ “ASEAN 6” phát triển thành “ASEAN 10”.​
  • Mở rộng:​
   • Thành viên thứ 6 là Bru nây 1984.​
   • Thành viên thứ bảy là Việt Nam:7/1995.​
   • Thành viên thứ 8 và 9 là Lào, Mianma: 9/1997.​
   • Thành viên thứ 10 là Cam pu chia: 4/1999.​
   • Từ ASEAN 6 phát triển thành ASEAN 10 chuyển trọng tâm hoạt động sang hợp tác kinh tế, xây dựng 1 khu vực Đông Nam Á hòa bình, ổn định để cùng nhau phát triển phồn vinh.​
   • 1992: Khu vực mậu dịch tự do ASEAN AFTA trong vòng 1015 năm.​
   • 1994: lập diễn đàn khu vực ARF với sự tham gia của 23 quốc gian nhằm tạo nên một cuộc hợp tác phát triển của Đông Nam Á. Một chương mới đã mở ra ở Đông Nam Á​
  [​IMG]
  Trụ sở chính ASEAN tại Jakarta Indonesia​