Bài 5: Công xã Pari 1871 - Lịch sử 8

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tóm tắt lý thuyết

  I. Sự thành lập công xã

  [​IMG]
  Lược đồ Chiến tranh Pháp Phổ
  1. Hoàn cảnh ra đời của Công xã

  • Để giảm bớt mâu thuẫn trong nước và ngăn cản sự phát triển của nước Đức thống nhất, Pháp tuyên chiến với Phổ, song chiến tranh đã gây cho Pháp nhiều khó khăn.
  • Ngày 2.9.1870, Hoàng đế Na-pô-lê-ông III cùng toàn bộ 10 vạn quân chủ lực bị quân Phổ bắt làm tù binh. Nhân cơ hội này, ngày 4.9.1870, nhân dân Pa-ri đứng lên khởi nghĩa
  • Chính quyền của Na-pô-lê-ông III bị lật đổ, nhưng giai cấp tư sản đã cướp mất thành quả cách mạng của quần chúng nhân dân, thành lập chính phủ lâm thời tư sản, mang tên “Chính phủ vệ quốc”.
  • Khi quân Phổ kéo vào nước Pháp và bao vây Pa-ri. Chính phủ tư sản hèn nhát vội vàng xin đình chiến. Trước tình hình đó, quần chúng nhân dân lại đứng lên quyết chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc.
  2. Cuộc khởi nghĩa 18/3/1871, sự thành lập Công xã

  • Sáng 18/3/1871 Chie tấn công Quốc dân quân, nhưng bị thất bại phải rút về Vécxai để đối phó.
  • Đây là cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới.
  • 26/3/1871 nhân dân Pari bầu Hội Đồng Công xã.
  [​IMG]
  Lược đồ Công xã Pa ri.
  II. Tổ chức bộ máy và chính sách của công xã Pa Ri

  1. Cơ chế của bộ máy nhà nước

  • Cơ quan cao nhất là Hội Đồng Công Xã vừa ban bố pháp luật, vừa lập các ủy ban thi hành pháp luật.
  [​IMG]
  Sơ đồ bô máy Hội đồng Công xã (tháng 4/1871)
  2. Các chính sách của công xã

  • Lực lượng vũ trang và lực lượng an ninh nhân dân để bảo vệ cách mạng.
  • Tách nhà thời khỏi trường học và nhà nước, giáo lý không dạy trong nhà trường.
  • Giao xí nghiệp cho công nhân quản lý.
  • Quy định tiền lương tối thiểu, giảm lao động ban đêm, cấm cúp phạt đánh đập công nhân,
  • Hõan trả tiền thuê nhà và hoãn nợ.
  • Quy định giá bán bánh mì
  • Thực hiện chế độ giáo dục bắt buộc, miễn học phí
  • Chứng tỏ là nhà nước kiểu mới là một nhà nước vô sản, phục vụ nhân dân
  III. Nội chiến ở pháp, ý nghĩa lịch sử của công xã Pa Ri

  1. Nội chiến

  • Chie ký hiệp ước cắt đất (An dát và Lo ren) và bồi thường chiến phí cho Đức, Đức trả lại 10 vạn tù binh để chống lại Công xã (đầu tháng 5/1871).
  • Từ 20/5 đến 28/5 chiến sự diễn ra ác liệt nhiều người ngã xuống “Tuần lễ đẫm máu”.
  [​IMG]
  Chiến sĩ Công xã bị dồn vào chân tường nghĩa địa Cha La de
  2. Ý nghĩa Nguyên nhân thất bại Bài học kinh nghiệm

  • Ý nghĩa:
   • Là cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới lật đổ chính quyền tư sản.
   • Lập nhà nước kiểu mới – nhà nước vô sản.
  • Nguyên nhân thất bại:
   • Do kém chuẩn bị và thiếu kiên quyết trấn áp phản cách mạng.
   • Vô sản Pa ri còn yếu.
   • Chủ nghĩa tư bản Pháp còn mạnh
   • Thiếu một chính đảng Mác xít lãnh đạo.
   • Chưa liên minh với nông dân
  • Bài học kinh nghiệm:
   • Muốn thắng lợi cần:
    • Phải có đảng cách mạng chân chính lãnh đạo.
    • Phải liên minh với nông dân.
    • Phải kiên quyết trấn áp kẻ thù
  [​IMG]
  Các chiến sĩ công xã bị xử tử
  Diễn biến khởi nghĩa 183 1871.

  Thời gianSự kiện chính
  3/1871Chi-e ra lệnh tước vũ khí của QDQ và cho bắt các ủy viên của Uy ban trung ương
  18/3/1871Quân Chi e đánh QDQ ở đồi Mông mác, nhưng bị phản kháng và bị vây chặt
  26/3/1871Nhân dân Pa ri bầu Hội đồng Công xã, đại biểu là công nhân và trí thức
  Lập bảng niên biểu cuộc nội chiến của Pháp 1871 tuần lễ đẫm máu:

  Thời gianSự kiện
  4/1871Quân Véc xai bắt đầu tiến công Pa ri
  5/1871Các pháo đài ở phía Tây. Phía Nam bị quân Véc xai chiếm lại
  Đầu tháng 5/1871Chính phủ Véc xai ký hòa ước với Đức
  20/5/1871Quân Véc xai tấn công vào thành phố
  27/5Giao chiến tại nghĩa địa cha La de
  Từ 20/5 đến 28/5 Gọi là tuần lễ đẫm máu
  Niên biểu những sự kiện cơ bản của công xã Pa ri:

  Niên đại Sự kiện
  1831-871Khởi nghĩa giành thắng lợi
  26/3/1871Bầu cử Hội đồng Công xã
  20/5-28/5/1871Tuần lễ đẫm máu
  27/5/1871Công xã thất bại