Bài 5: Pháp luật và kỉ luật - GDCD 8

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  A. Kiến thức trọng tâm.


  I. Đặt vấn đề.

  Gợi ý trả lời câu hỏi:  a. Những hành vi vi phạm pháp luật của Vũ Xuân Trường và đồng bọn đã gây ra những hậu quả như thế nào?

  • Chúng gieo rắc “cái chết trắng”.
  • Hủy hoại nhân cách con người
  • Làm thoái hóa biến chất một số cán bộ trong đó có cả cán bộ của ngành công an.
  • Nhiều gia đình tan nát.


  b. Để chống lại những âm mưu xảo quyệt cỉa bọn tội phạm ma túy, các chiến sĩ công an cần có những phẩm chất gì?

  • Cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư
  • Thực hiện đúng những lời Bác Hồ căn dặn đối với các chiến sĩ công an
  • Dũng cảm, mưu trí, vượt qua mọi khó khăn trở ngại
  • Luôn giữ phẩm chất trong sáng của người chiến sĩ công an nhân dân
  • Tôn trọng pháp luật và có tính kỉ luật cao.


  c. Người học sinh có cần phải có tính kỉ luật và tôn trọng pháp luật không? Tại sao?

  • Người học sinh rất cần có tính kỉ luật. Nó được thể hiện trong việc học sinh thực hiện tốt kỉ luật nội quy của nhà trường, của lớp và của cộng đồng xã hội.
  • Bởi vì: Học sinh biết tôn trọng pháp luật sẽ góp phần làm cho xã hội ổn định và bình yên.


  II. Nội dung bài học:

  * Khái niệm:

  • Pháp luật là các quy tắc xử sự chung, có tính bắt buộc, do nhà nước ban hành, được nhà nước đảm bảo thực hiện bằng các biện pháp giáo dục, thuyết phục, cưỡng chế.
  • Kỉ luật là những quy định chung của một cộng đồng hoặc tổ chức xã hội, yêu cầu mọi người phải tuân theo nhằm tạo ra sự thống nhất hành động để đạt chất lượng, hiệu quả trong cuộc sống.
  * Mối quan hệ pháp luật và kỉ luật: Những quy định của tập thể phải tuân theo những quy định của pháp luật, không được trái với pháp luật.

  * Ý nghĩa:

  • Giúp mọi người có chuẩn mực chung để rèn luyện và thống nhất
  • Bảo vệ quyền lợi của mọi người.
  B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI
  Câu 1: Có người cho rằng, pháp luật chỉ cần với những người không có tính kỉ luật, tự giác. Còn đối với những người có ý thưc kỉ luật thì pháp luật không cần thiết. Quan niệm đó đúng hay sai? Tại sao?

  Hướng dẫn giải:
  - Bản nội quy của nhà trường, những quy định của một cơ quan không thể coi là pháp luật.

  - Bởi vì: Pháp luật là do nhà nước ban hành, được các cơ quan nhà nước giám sát việc thực hiện. Còn những bản nội quy của trường hay những quy định của một cơ quan chỉ mới ở phạm vi hẹp, chỉ ở mức của một tổ chức, tập thể nhỏ trong xã hội rộng lớn. Quy định của mỗi tập thể, một tổ chức khác nhau, không có nơi nào giống nơi nào. Trong khi đó, pháp luật lại là quy tắc xử sự ở phạm vi rộng và bắt buộc mọi người phải thực hiện.

  Câu 2: Bản nội quy của nhà trường, những quy định của một cơ quan có thể coi là pháp luật được không? Tại sao?

  Hướng dẫn giải:
  - Bản nội quy của nhà trường, những quy định của một cơ quan không thể coi là pháp luật.

  - Bởi vì: Pháp luật là do nhà nước ban hành, được các cơ quan nhà nước giám sát việc thực hiện. Còn những bản nội quy của trường hay những quy định của một cơ quan chỉ mới ở phạm vi hẹp, chỉ ở mức của một tổ chức, tập thể nhỏ trong xã hội rộng lớn. Quy định của mỗi tập thể, một tổ chức khác nhau, không có nơi nào giống nơi nào. Trong khi đó, pháp luật lại là quy tắc xử sự ở phạm vi rộng và bắt buộc mọi người phải thực hiện.

  Câu 3: Trong những buổi sinh hoạt Đội, có một số bạn đến chậm:

  a) Chi đội trưởng nhắc nhở, phê bình mấy bạn đó là thiếu kỉ luật Đội.

  b) Các bạn nói trên giải thích lại: Đội là hoàn toàn tự nguyện, tự giác, không thể coi đến chậm là thiếu kỉ luật.

  Em đồng tình với hành vi của Chi đội trưởng hay quan niệm của các bạn đến chậm? Vì sao?

  Hướng dẫn giải:
  - Em đồng tình với quan niệm của bạn Chi đội trưởng.

  - Bởi vì: Đội là một tổ chức xã hội, có những quy định, thống nhất để hành động. Vì vậy, khi bạn đã là một thành viên trong tổ chức này, bạn phải tuân thủ những quy định trong tổ chức đó. Do đó, nếu đi chậm không có lí do chính đáng được xem là thiếu kỉ luật là điều chính đáng.

  Câu 4: Tắc nghẽn giao thông ở một số thành phố lớn hiện nay do nhiều nguyên nhân. Có nguyên nhân nào liên quan đến ý thức của người tham gia giao thông không? Em thử nêu các biện pháp khắc phục?

  Hướng dẫn giải:
  - Tắc nghẽn giao thông ở một số thành phố lớn hiện nay do nhiều nguyên nhân. Trong đó, có cả nguyên nhân liên quan đến ý thức của người tham gia giao thông ví dụ như: Đi sai làn được quy định, tranh dành làn đường, phóng nhanh vượt ẩu, lạng lách đánh võng, chở các vật dụng cồng kềnh…

  - Các biện pháp khắc phục:

  • Nghiêm túc chấp hành luật an toàn giao thông
  • Cảnh sát giao thông thực hiện nghiêm minh xử phạt người đi sai đường, vi phạm pháp luật.
  • Tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông.