Bài 5: Tôn trọng kỉ luật - GDCD 6

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  A. Kiến thức trọng tâm

  1. Đọc truyện: Giữ luật lệ chung

  Gợi ý trả lời đáp án:

  a.
  Qua truyện trên, em thấy Bác Hồ đã tôn trọng những quy định chung như thế nào?

  • Việc tôn trọng những quy định chung được Bác Hồ thể hiện thông qua những hành động của mình:
  • Bác bỏ dép trước khi vào chùa
  • Bác đi theo sự hướng dẫn của vị sư
  • Gặp đèn đỏ, Bác bảo chú lái xe dừng lại chờ đèn xanh mới đi.
  • Bác nói với chú lái xe: “ Chúng ta phải gương mẫu trong luật lệ giao thông”.
  b. Việc thực hiện những quy định chung nói lên đức tính gì của Bác Hồ?
  • Việc thực hiện những quy định chung của Bác Hồ đã cho thấy rằng Bác là một vị lãnh tụ gương mẫu, là người luôn tuân thủ các luật lệ chung.
  2. Nội dung:

  * Khái niệm tôn trọng kỉ luật:
  • Tôn trọng kỉ luật là tự giác chấp hành những quy định chung của tập thể, của các tổ chức xã hội ở mọi nơi, mọi lúc.
  * Ý nghĩa:
  • Giúp cho cuộc sống gia đình, nhà trường, xã hội có nề nếp và kỉ cương hơn.
  • Bảo vệ lợi ích cộng đồng và lợi ích của cá nhân.
  • Các hoạt động của tập thể, cộng đồng được thực hiện nghiêm túc, thống nhất và hiệu quả.
  B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI
  Bài tập a: Đánh dấu X vào ô tương ứng với những hành vi thể hiện sự tôn trọng kỉ luật:
  • Đi xe vượt đèn đỏ
  • Đi học đúng giờ
  • Đọc báo trong giờ học
  • Đi xe hàng ba
  • Đá bóng dưới lòng đường
  • Viết đơn xin phép nghỉ một buổi học.
  • Đi xe đạp đến cổng trường, xuống xe rồi dắt xe vào sân trường.
  Hướng dẫn giải:
  * Những câu tương ứng với hành vi thể hiện sự tôn trọng kỉ luật:

  • Đi học đúng giờ
  • Viết đơn xin phép nghỉ một buổi học.
  • Đi xe đạp đến cổng trường, xuống xe rồi dắt xe vào sân trường.
  Bài tập b: Có người cho rằng thực hiện nếp sống kỉ luật làm cho con người mất tự do. Em có đồng ý với ý kiến đó không? Tại sao?
  Hướng dẫn giải:
  - Em không đồng ý với ý kiến như trên.

  - Bởi vì: Kỉ luật không làm cho con người gò bó mà nó còn làm cho con người có tự do và được phát triển.

  Nếu một tập thể mà không có tổ chức, quy luật thì sẽ trở thành hỗn độn, mọi người sẽ không ai làm việc được. Trong khi đó, nếu mọi người đều tôn trọng kỉ luật thì ai cũng sẽ yên tâm và tự do để làm việc, để sáng tạo.

  Bài tập c: Em hãy kể những việc làm của em và của bạn thể hiện sự tôn trọng kỉ luật?
  Hướng dẫn giải:
  - Những việc làm của em và của bạn thể hiện sự tôn trọng kỉ luật đó là:

  • Luôn cố gắng đi học đúng giờ
  • Trong giờ học không làm việc riêng
  • Tuân thủ các quy định của trường, lớp đề ra.
  • Luôn đi về phía tay phải
  • Đội mũ bảo hiểm khi ngồi xe máy
  • Bỏ rác vào thùng, không vứt rác bừa bãi…