Bài 7: Tích cực tham gia các hoạt động chính trị, xã hội - GDCD 8

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  A. Kiến thức trọng tâm


  I. Đặt vấn đề

  Gợi ý trả lời câu hỏi:

  a) Em đồng tình với quan niệm nào? Tại sao?

  • Em đồng tình với quan niệm: Để lập nghiệp chỉ cần học văn hóa, tiếp thu khoa học – kĩ thuật, rèn luyện kĩ năng lao động chính trị - xã hội. Bởi vì, nếu chỉ lo học tập văn hóa, tiếp thu khoa học – kĩ thuật, rèn luyện kĩ năng lao động thì sẽ không phát triển toàn diện, học chưa đi đôi với hành, quan niệm như vậy là mình chỉ mới biết chăm lo đến lợi ích cá nhân, không biết quan tâm đến lợi ích tập thể, không có trách nhiệm với cộng đồng.
  b) Hãy kể những hoạt động chính trị - xã hội mà em thường tham gia. Vì sao gọi những hoạt động đó là hoạt động chính trị xã hội?

  • Học tập văn hóa
  • Tham gia sản xuất của cải vật chất
  • Tham gia xây dựng các công trình, nhà máy.
  • Tham gia hoạt động Đoàn, Đội.
  • Hoạt động giữ gìn trật tự, an toàn xã hội
  • Hoạt động đền ơn đáp nghĩa
  • Hoạt động nhân đạo


  c) Học sinh tham gia các hoạt động chính trị - xã hội sẽ có lợi gì cho cá nhân và xã hội?

  • Học sinh tham gia vào các hoạt động chính trị - xã hội sẽ là điều kiện để mỗi cá nhân bộc lộ , rèn luyện, phát triển khả năng và đóng góp trí tuệ, công sức của mình vào công việc chung của xã hội.
  II. Nội dung bài học

  * Khái niệm:

  • Hoạt động chính trị - xã hội là những hoạt động có nội dung liên quan đến việc xây dựng và bảo vệ Nhà nước, chế độ chính trị, trật tự an ninh xã hội; là những hoạt động trong các tổ chức chính trị, đoàn thể quần chúng vàhoạt động nhân đạo, bảo vệ môi trường sống của con người .
  * Ý nghĩa:

  • Hoạt động chính trị - xã hội là điều kiện để mỗi cá nhân bộc lộ , rèn luyện, phát triển khả năng và đóng góp trí tuệ, công sức của mình vào công việc chung của xã hội.
  * Học sinh rèn luyện

  • HS cần tham gia các hoạt động chính trị - xã hội để hình thành, phát triển thái độ, tình cảm , niềm tin trong sáng, rèn luyệ năng lực giao tiếp ứng xử, năng lực tổ chức quản lí, năng lực hợp tác ..
  B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI
  Câu 1: Theo em, những hoạt động nào sau đây thuộc loại hoạt động chính trị - xã hội? Vì sao?

  1. Học tập văn hóa

  2. Tham gia các công việc gia đình

  3. Tham gia sản xuất ra của cải vật chất (công nghiệp, nông nghiệp…)

  4. Tham gia xây dựng các công trình (xây dựng nhà máy, cầu đường, xây dựng các công trình thủy điện…)

  5. Tham quan du lịch

  6. Hoạt động thể dục, thể thao, văn nghệ

  7. Tham gia các hoạt động từ thiện, đền ơn đáp nghĩa.

  8. Tham gia các hoạt động của đội, của Đoàn

  9. Tuyên truyền về nếp sống văn hóa

  10. Giúp đỡ người gặp khó khăn (cụ già, em nhỏ, người gặp rủi ro…)

  11. Tham gia giữ gìn trật tự trị an

  12. Giúp đỡ lực lượng an ninh săn bắt cướp.

  13. Giữ gìn vệ sinh môi trường ở nhà ở trường, ở công cộng.

  14. Giữ gìn vệ sinh cá nhân.

  Hướng dẫn giải:
  Những hoạt động chính trị - xã hội bao gồm:

  3. Tham gia sản xuất ra của cải vật chất (công nghiệp, nông nghiệp…)

  4. Tham gia xây dựng các công trình (xây dựng nhà máy, cầu đường, xây dựng các công trình thủy điện…)

  5. Tham quan du lịch

  7. Tham gia các hoạt động từ thiện, đền ơn đáp nghĩa

  8. Tham gia các hoạt động của đội, của Đoàn

  9. Tuyên truyền về nếp sống văn hóa

  10. Giúp đỡ người gặp khó khăn (cụ già, em nhỏ, người gặp rủi ro…)

  11. Tham gia giữ gìn trật tự trị an

  12. Giúp đỡ lực lượng an ninh săn bắt cướp.

  13. Giữ gìn vệ sinh môi trường ở nhà ở trường, ở công cộng.

  Bởi vì:

  • Hành động (3 và 4): Đây là những hoạt động liên quan đến việc xây dựng và bảo vệ nhà nước, là hoạt động của người lao động trong các cơ sở công nghiệp, nhà máy.
  • Hành động (5,8,9,11 và 12): Là những hoạt động của đoàn thể quần chúng, tổ chức chính trị Đoàn, Đội, Hội…nhằm phát triển cá nhân, xây dựng tập thể lớn mạnh.
  • Hành động (7, 10 và 13) : Hoạt động nhân đạo, từ thiện, bảo vệ môi trường…
  Câu 2: Em hãy phân loại những biểu hiện dưới đây thành hai loại: thể hiện sự tích cực và không tích cực khi tham gia hoạt động chính trị - xã hội.

  a) Luôn luôn tham gia đúng giờ ;

  b) Luôn luôn phải nhắc nhở ;

  c) Bị bạn bè lôi kéo ;

  d) Nhờ người khác tham gia để được nghỉ ;

  đ) Làm việc để được nhận xét tốt;

  e) Tham gia vì thấy lợi ích cho mọi người và bản thân ;

  g) Lo lắng đến công việc được phân công ;

  h) Tham gia vì thầy cô giáo yêu cầu ;

  i) Vận động các bạn cùng tham gia ;

  k) Luôn xác định mục tiêu và kiểm tra đánh giá lại kết quả hoạt động;

  l) Suy nghĩ, cải tiến, sáng tạo trong hoạt động.

  Hướng dẫn giải:
  Những biểu hiện thể hiện sự tích cực tham gia hoạt động chính trị - xã hội.

  a) Luôn luôn tham gia đúng giờ ;

  e) Tham gia vì thấy lợi ích cho mọi người và bản thân ;

  g) Lo lắng đến công việc được phân công ;

  i) Vận động các bạn cùng tham gia ;

  k) Luôn xác định mục tiêu và kiểm tra đánh giá lại kết quả hoạt động;

  l) Suy nghĩ, cải tiến, sáng tạo trong hoạt động.

  Những biểu hiện thể hiện sự không tích cực tham gia hoạt động chính trị - xã hội.

  b) Luôn luôn phải nhắc nhở ;

  c) Bị bạn bè lôi kéo ;

  d) Nhờ người khác tham gia để được nghỉ ;

  đ) Làm việc để được nhận xét tốt;

  h) Tham gia vì thầy cô giáo yêu cầu ;

  Câu 3. Khi tham gia các hoạt động do lớp, trường và địa phương tổ chức, em thường xuất phát từ những lí do nào ? Vì sao ?

  Hướng dẫn giải:
  Khi tham gia các hoạt động do lớp, trường và địa phương tổ chức, em thường xuất phát từ lí do:

  • Em hiểu được các hoạt động do lớp, do trường và địa phương là cần thiết.
  • Tham gia các hoạt động sẽ rèn luyện cho bản thân những kĩ năng hợp tác, kĩ năng giao tiếp, tự khẳng định bản thân trong cuộc sống cộng đồng.
  • Tham gia các hoạt động sẽ giúp em có thêm niềm tin yêu vào cuộc sống, tin vào con người, đem lại niềm vui, giúp đỡ người khác, thấy được lợi ích của mọi người và bản thân.
  • Tham gia các hoạt động do lớp, trường và địa phương tổ chức là điều kiện thuận lợi nhất để em được phát triển.
  Vì những lí do đó, em luôn tích cực tham gia, không cần ai nhắc nhở, mong muốn đóng góp một phần sức lực và trí tuệ của mình vào hoạt động chung của lớp, trường và địa phương.

  Câu 4: Em đến nhà bạn để rủ bạn cùng đi tham gia cổ động cho ngày bầu cử Quốc hội sắp tới, nhưng bạn không muốn đi vì đang xem đá bóng trên vô tuyến. Em sẽ xử sự như thế nào ? Vì sao ?

  Hướng dẫn giải:
  Chắc chắn em sẽ thuyết phục bạn ấy bằng cách phân tích cho bạn ấy hiểu rằng. Bầu cử Quốc hội là ngày hội của toàn đảng toàn dân, chúng ta là công dân thì cần phải thực hiện trọng trách và nghĩa vụ của mình. Với lại đây là hoạt động 5 năm mới có một lần. Trong khi đó bóng đá bạn có thể chưa xem thì bạn xem phát lại hoặc bạn có thể xem trận khác.

  Sở dĩ em xử sự như vậy là vì em nhận thấy rằng, học sinh bên cạnh học tập văn hóa cần tham gia tích cực các hoạt động chính trị - xã hội, là điều kiện để chúng ta có thể tiếp xúc với bên ngoài đồng thời đây cũng là hành động thể hiện lòng yêu nước của tuổi trẻ Việt Nam.

  Câu 5: Căn cứ vào hoàn cảnh và điều kiện của lớp, trường và địa phương, em hãy đề xuất một hoạt động chính trị - xã hội cho tập thể lớp và phác thảo kế hoạch thực hiện hoạt động đó.

  Hướng dẫn giải:
  Hiện tại đang vào mùa đông, các em ở dân tộc miền núi đang thiếu đồ áo ấm. Do đó, trường em lên kế hoạch tổ chức tuần lễ vàng. Theo đó, các bạn học sinh sẽ quyên góp sách vở, quần áo ấm còn sử dụng được để tặng các em ở vùng cao.

  Cụ thể sáng thứ 2, sau giờ chào cờ, cô phụ trách đội sẽ triển khai chương trình.

  Sáng thứ ba đến thứ 5: Cán bộ các lớp tiến hành thu lại những đồ dùng các bạn quyên góp.

  Sáng thứ 6: Tổng hợp lại cho cô phụ trách Đội, đóng gói đồ đạc.

  Sáng thứ 7: Đại diện trường và địa phương tiến hành đi trao quà cho các bạn.