Bài 7: Trau dồi vốn từ - Ngữ văn 9

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tóm tắt bài
  1. Rèn luyện để nắm vững nghĩa của từ và cách dùng từ
  a. Qua ví dụ trong sách giáo khoa (trang 99) em hiểu tác giả muốn nói gì?
  • Tiếng Việt là một ngôn ngữ giàu đẹp, có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu nhận thức và giao tiếp của người Việt.
  • Muốn phát huy tốt khả năng câu tiếng Việt mỗi cá nhân phải không ngừng trau đổi vốn từ một cách nhuần nhuyễn.
  b. Xác định lỗi diễn đạt trong các câu sau
  a. Việt Nam chúng ta có rất nhiều thắng cảnh đẹp.

  b. Các nhà khoa học dự đoán những chiếc bình này đã có cách đây khoảng 2500 năm.

  c. Trong những năm gần đây nhà trường đã đẩy mạnh những quy mô đào tạo để đáp ứng nhu cầu học tập của xã hội.

  • Trong câu a: Cảnh đẹp → thắng cảnh.
  • Trong câu b: Dự đoán → phỏng đoán.
  • Trong câu c: Đẩy mạnh → mở rộng.
  2. Rèn luyện để làm tăng vốn từ
  Dựa vào ví dụ trong sách giáo khoa (trang 100) em hiểu ý kiến sau đây như thế nào?

  • Ý kiến của Tô Hoài: Nguyễn Du trau dồi vốn từ bằng cách học lời ăn tiếng nói của nhân dân.
  3. Ghi nhớ
  • Muốn sử dụng tốt tiếng Việt cần phải hiểu rõ nghĩa của những từ ngữ và trau dồi vốn từ.
  • Không ngừng rèn luyện để trau dồi vốn từ.