Bài 8.8 trang 11 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Bảng bên là khối lượng riêng của một số chất, ghi trong điều kiện thông thường.
  ChấtKhối lượng riêng (g/cm3)
  Đồng8,92
  Kẽm7,14
  Nhôm2,70
  Khí oxi0,00133
  Khí nitơ0,00117
  Em có nhận xét gì về khối lượng riêng của các chất rắn so với các chất khí ? Hãy giải thích.
  Trả lời
  Khối lượng riêng của các chất rắn lớn hơn rất nhiều (hàng nghìn lần) so với các chất khí là vì ở trạng thái khí các phân tử ở rất xa nhau, có khoảng trống rất lớn giữa các phân tử.