Bài 8: Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII - XIX - Lịch sử 8

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tóm tắt lý thuyết

  I. Những thành tựu chủ yếu về kỹ thuật

  • Thế kỷ XIX được xem là thế kỷ của sắt, máy móc và động cơ hơi nước, vì sao?
  • Máy móc đầu tiên xuất hiện ở Anh, sau đó là Âu, Mỹ tạo nên cách mạng công nghiệp, máy móc được sử dụng trong sản xuất.
  • Lao động bằng máy móc đã thay thế lao động bằng cơ bắp của con người.
  • Đại đa số những tiến bộ về kỹ thuật đều gắn liền với sắt,máy móc và hơi nước.
  • Sắt là nguyên liệu chủ yếu để sản xuất máy móc nên thế kỷ XIX được gọi là thế kỷ của sắt, máy móc và động cơ hơi nước. Dầu mỏ và than đá được sử dụng.
  ♦ Những tiến bộ về kỹ thuật trong các lĩnh vực công nghiệp, giao thông vận tải, nông nghiệp và quân sự trong thế kỷ XIX:
  Công nghiệpKỹ thuật luyện kim cải tiến nên tăng nhanh sản xuất thép, sản xuất nhôm nhanh và rẻ.
  Chế tạo máy tiện, máy phay than đá dầu mỏ được sử dụng.
  Sắt là nguyên liệu chủ yếu để chế tạo máy móc, làm đường sắt..
  Máy hơi nước.
  Giao thông vận tải và liên lạc1807 – kỹ sư Mỹ Phơn tơn chế tạo tàu thủy chạy bằng hơi nước.
  1802 đầu máy xe lửa hơi nước ở Anh.
  1814 Xtiphen xơn - Anh chế tạo xe lửa chạy trên đường sắt kéo được nhiều toa.
  Máy điện tín được phát minh ở Nga và Mỹ.
  Kỹ sư Mỹ Moóc xơ sáng chế ra bảng chữ cái cho điện tín gồm những vạch và chấm.
  Nông nghiệpNăng suất tăng cao do luân canh, sử dụng phân hóa học và máy móc nông nghiệp chạy bằng hơi nước.
  Quân sựVũ khí mới như đại bác bằng thép, súng trường có nòng được cải tiến, chiến hạm vỏ thép bằng chân vịt, ngư lôi, khí cầu trinh sát
  II. Những tiến bộ về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội

  1. Khoa học tự nhiên

  • Những nhà bác học và những phát minh vĩ đại trong thế kỷ XIX về toán học, hóa học, vật lý, Sinh vật
  Niên đạiNhà bác họcPhát hiện khoa học
  Đầu XVIIINiu-tơn - AnhThuyết Vạn vật hấp dẫn
  Giữa XVIIILô ma-nô-xốp - NgaĐịnh luật bảo tòan vật chất và năng lượng
  Năm 1837Puốc-kin-giơ Séc Khám phá bí mật của sự phát triển của thực vật và đời sống mô thực vật, đời sống của mô sinh vật là sự phát triển của tế bào và sự phân bào
  1859Đác-uyn - Anh Thuyết tiến hóa và di truyền
  2. Khoa học xã hội

  • Các phát minh về khoa học xã hội tương ứng với tên người.Trong xã hội khoa học, phát minh nào quan trọng hơn cả? Vì sao?
  Nhà bác họcCác phát minh khoa học
  Phơi ơ bách và
  Hê ghen Đức
  Chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng
  X mít và Ri các đô - Anh Chính trị kinh tế học tư bản
  Xanh xi mông,
  Phu ri ê và Ô oen
  Chủ nghĩa xã hội không tưởng
  Mác và Ang ghenChủ nghĩa xã hội khoa học
  • Phát minh có ý nghĩa quan trọng là chủ nghĩa xã hội khoa học của Mác và Ang ghen, là cuộc cách mạng trong lịch sử tư tưởng loài người.
  • Những phát minh lớn về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội đã góp phần thúc đẩy sự phát triển của xã hội. Các phát minh đó đặt cơ sở cho những nghiên cứu ứng dụng sau này để thúc đẩy sản xuất và kỹ thuật phát triển.
  3. Sự phát triển của văn học nghệ thuật

  Tác giả tác phẩmTư tưởng
  Văn họcMông-te-xki-ơ, Vonte, Ruxơ.
  Huygô, Banđắc..., LéptônXtôi.
  Đả kích chế độ phong kiến.
  Chủ nghĩa hiện thực phê phán.
  Vạch trần bộ mặt thật của xã hội đương thời.
  Âm nhạcBitôven, Sôpanh, Môda, Traicốpxki.Ca ngợi cuộc đấu tranh cho tự do.
  Hội họaĐavít, Cuốcbê, Gôia.Phê phán bọn phong kiến và giáo hội.