Bài Tập Chuyên Đề Đồ Thị Hóa Học - Nguyễn Công Kiệt

 1. Chia sẻ trang này

  Tác giả: LTTK CTV07
  Đăng lúc: 16/6/19

  Các dạng toán chuyên đề đồ thị Hóa học:
  + Dạng 1: CO2 tác dụng với dung dịch chứa Ba(OH)2, Ca(OH)2
  + Dạng 2: CO2 tác dụng với Ca(OH)2 và NaOH
  + Dạng 3: Zn2+ tác dụng OH-
  + Dạng 4: Zn2+ và H+ tác dụng OH-
  + Dạng 5: Al3+ tác dụng OH-
  + Dạng 6: Al3+ và H+ tác dụng với OH-
  + Dạng 7: AlO2- tác dụng H+
  + Dạng 8: Muối cacbonat tác dụng với H+
  + Dạng 9: Điện phân
  + Dạng 10: Kim loại tác dụng với dung dịch muối
  + Dạng 11: Bài toán HNO3
  + Dạng 12: Vài dạng mới xuất hiện


  16.jpg

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪


   

  Xem các chủ đề cùng chuyên mục