Bài Tập Cuối Tuần Tiếng Anh Lớp 9 - Tập 1 (Có Đáp Án) - Đại Lợi

 1. Tác giả: LTTK CTV07
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪


  Trong mỗi đơn vị bài học, chúng tôi đều trình bày đầy đủ các nội dung sau:
  - Phần Lý thuyết: Tập trung vào trọng tâm ngữ pháp của bài học
  - Phần Week 1: Tập trung vào việc thực hành kiến thức ngôn ngữ của các em. Các em sẽ được rèn luyện ngữ âm, từ vựng và ngữ pháp/ mẫu câu trong phần này.
  - Phần Week 2: Phần này giúp rèn luyện và hoàn thiện cả 4 kỹ năng giao tiếp: Nghe – Nói – Đọc – Viết tiếng Anh.
  Kết hợp với các nội dung trong sách là đĩa CD với phát âm chuẩn tiếng Anh của người bản ngữ. Chúng tôi tin rằng CD này sẽ hỗ trợ các em rất nhiều trong quá trình rèn luyện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh của mình.


  02.jpg

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪  Link tải tài liệu:

  LINK TẢI TÀI LIỆU