Bài tập hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit – Nguyễn Phú Khánh, Huỳnh Đức Khánh

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tài liệu gồm 81 trang tuyển chọn câu hỏi và bài tập hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit có lời giải chi tiết do thầy Nguyễn Phú Khánh và thầy Huỳnh Đức Khánh biên soạn.
  Các bài tập trong tài liệu đa số là các bài toán có mức độ vận dụng cao, nhiều câu là các bài toán phân loại trong các đề thi thử môn Toán.
  Nội dung tài liệu:
  Bài 01. Lũy thừa – hàm số lũy thừaBài 02. Logarit
  Bài 03. Hàm số mũ và hàm số logarit

  + Vấn đề 1. Tìm tập xác định của hàm số của hàm số mũ và hàm số logarit
  + Vấn đề 2. Tính đạo hàm của hàm số mũ và hàm số logarit
  + Vấn đề 3. Tính đơn điệu của hàm số mũ và hàm số logarit
  + Vấn đề 4. Đồ thị của hàm số mũ và hàm số logarit
  + Vấn đề 5. Tính giá trị biểu thức chứa mũ và logarit
  Bài 04. Phương trình mũ, phương trình logarit bất phương trình mũ, bất phương trình loagrit
  + Vấn đề 1. Phương trình, bất phương trình mũ
  + Vấn đề 2. Phương trình, bất phương trình logarit
  + Vấn đề 3. Phương trình, bất phương trình mũ – logarit chứa tham số
  Bài 05. Hệ phương trình mũ, hệ phương trình logarit

  Để giải hệ phương trình mũ, hệ phương trình logarit ta thường sửa dụng các phương pháp quen thuộc như: phương pháp thế, biến đổi hệ về phương trình đại số, phương pháp hàm số … Cuối cùng là tạo ra một hệ đơn giản và kết luận nghiệm.

  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪  Link tải tài liệu:

  LINK TẢI TÀI LIỆU