Bài Tập Lý Thuyết Và Thực Nghiệm Hóa Học - Tập 1 - Hóa Học Vô Cơ - Cao Cự Giác

 1. Chia sẻ trang này

  Tác giả: LTTK CTV07
  Đăng lúc: 16/6/19

  Bộ sách Bài Tập Lí Thuyết Và Thực Nghiệm Hóa Học phục vụ cho các bạn học sinh, sinh viên, giáo viên giảng dạy bộ môn hóa học. Nội dung quyển sách bao gồm:
  Bài tập lí thuyết: Lí thuyết hóa học được trình bài dưới dạng bài tập, đòi hỏi người giải phải biết giải thích, so sách, chứng minh và viết các phương trình phản ứng để rút ra kết luận
  Bài tập thực nghiệm: Bao gồm các bài tập về tổng hợp và điều chế các chất, tách và tinh chế các chất,... Một số nội dung trong các bài tập trên gắn liền với các vấn đề sản xuất, kinh tế và môi trường.
  Mục lục:
  Chương 1 - Mô tả hiện tượng và giải thích thí nghiệm
  Chương 2 - Cấu tạo nguyên tử - Liên kết hóa học - Cấu tạo phân tử và bảng tuần hoàn
  Chương 3 - Lý thuyết về các quá trình hóa học
  Chương 4 - Đơn chất và hợp chất vô cơ
  Chương 5 - Nhận biết và phân biệt các chất
  Chương 6 - Tách và tinh chế các chất
  Chương 7 - Bài tập hóa học thực nghiệm có sử dụng các hình vẽ mô phỏng thí nghiệm.


  17.jpg

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪


   

  Xem các chủ đề cùng chuyên mục