Bài tập phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng – Thân Thị Hạnh

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tài liệu gồm 18 trang tuyển tập bài tập trắc nghiệm về tự luận về chuyên đề phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng (Hình học 11 chương 1). Nội dung gồm 5 phần chính:
  + Bài 1. Phép tịnh tiến
  + Bài 2. Phép quay
  + Bài 3. Phép dời hình
  + Bài 4. Phép vị tự
  + Bài 5. Phép đồng dạng
  Các bài toán trong phần bài tập trắc nghiệm được phân loại theo mức độ nhận biết – thông hiểu và vận dụng

  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪  Link tải tài liệu:

  LINK TẢI TÀI LIỆU