Bài Tập Tiếng Anh 10 - Answer Key - Lưu Hoằng Trí

 1. Tác giả: LTTK CTV07
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪


  Chúng tôi biên soạn Bài Tập Tiếng Anh Lớp 10 - Chương Trình Mới (Không Đáp Án) dùng kèm Tiếng Anh 10 của tác giả Lưu Hoằng Trí dành cho các em học sinh lớp 10 học tập cũng như quý thầy cô và phụ huynh tham khảo, phục vụ công tác giảng dạy. Quyển sách tham khảo này tập trung biên soạn các dạng bài tập nhằm phát triển năng lực giao tiếp bằng tiếng anh thông qua các kỹ năng nói, đọc, viết. Bài tập dành cho mỗi đơn vị bài học bao gồm:
  Phần A: Phonetics (Ngữ âm)
  Phần B: Vocabulary and Grammar
  Phần C: Speaking
  Phần D: Reading
  Phần E: Writing
  Hai bài kiểm tra: Test 1 và Test 2 (mỗi bài kiểm tra gồm 50 câu hỏi với bài tập phát triển các kĩ năng trên).
  Các bài Test Yourself giúp học sinh tự kiểm tra những nội dung kiến thức, và rèn luyện các kĩ năng sau mỗi 2 hoặc 3 đơn vị bài học. Hi vọng rằng Bài Tập Tiếng Anh Lớp 10 - Chương Trình Mới (Không Đáp Án) sẽ là một tài liệu tự học bổ ích cũng như một chương trình hỗ trợ tốt cho việc rèn luyện, nâng cao trình độ Tiếng Anh cho các em lớp 10.


  18.jpg

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪  Link tải tài liệu:

  LINK TẢI TÀI LIỆU