Bài tập trắc nghiệm chuyên đề mũ và logarit – Đặng Việt Đông

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tài liệu gồm 54 trang với các câu hỏi trắc nghiệm được phân loại thành các phần:
  + LŨY THỪA (34 câu)
  + HÀM SỐ LŨY THỪA (49 câu)
  + LÔGARIT (55 câu)
  + HÀM SỐ MŨ, HÀM SỐ LÔGARIT (118 câu)
  + PHƯƠNG TRÌNH MŨ (90 câu)
  + LÔGARIT (64 câu)
  + BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ (99 câu)
  + BẤT PHƯƠNG TRÌNH LÔGARIT (54 câu)
  + HỆ MŨ-LÔGARIT (22 câu)
  + CÁC BÀI TOÁN ỨNG DỤNG THỰC TẾ (16 câu)

  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪  Link tải tài liệu:

  LINK TẢI TÀI LIỆU